رفتن به بالا

  • مجموعه شعر بوسه درمانی های ویانا/ محمدرضا معماریان

    مجموعه شعر بوسه درمانی های ویانا محمدرضا معماریان چاپ اول نشر: بوتیمار سال انتشار: 1394 تیراژ: 1000 نسخه صفحه: 80   دو شعر بلند از این مجموعه: ویانا! او مشغول نور لیسیدن بود ویانا ! چراغ، چاره¬ای نداشت دچارِ چشم هایت شد، از شب ترسید شب دله دزد بود شاهْ¬دزدش خواند - دوژدای واژه های تو - ویانا ! دچار، چشم¬هایت شد چرا که چراغ در چارچوبِ چانه چارقد، ...