رفتن به بالا

  • معرفی چند تن از داوران مرحلۀ اول

     معرفی چند تن از داوران مرحلۀ اول* دومین دوره جایزۀ ادبی شعر تجربه گرا   کتایون ریزخراتی کتایون ریزخراتی متولد اصفهان، از سال 1385 تا زمان توقیف مجله‌ی الکترونیکی «وازنا»، مجلۀ اختصاصي شعر، از اعضای تحریریۀ این مجله بوده است و فعالیت در کارگاه زنده یاد منوچهر آتشی در مجله کارنامه و کارگاه حافظ موسوی در کارنامه وی دیده می شود. آثار منتشر شده: «به کسی نگو» ...