رفتن به بالا

  • از برون‌ریزی‌های آن مرد (خودنگاری‌های هرمز علی‌پور)

    . . . . زندگي خود نوشت خود با خود ...               از تنهايي چيزي كه مي‌توانم به اطمينان بگويم اين است كه من هرمز علي‌پورم . در اسفند 1325 شمسي به دنيا آمدم. در خانواده‌اي فكر كنم پرجمعيت. پدر و مادر و هشت فرزند. پدرم كه آدمي بسيار با صداقت بود و شريف و قُلدر به وقت‌اش، كارگر شركت نفت بود. مادرم بختياري زاده‌ي بزرگ شده‌ي اصفهان. ...
  • چند یادداشت پیرامون شعر هرمز به همت بهنود بهادری و قلم داوود مالکی و رضا روشنی

    . . . . شاهدی امین (نگاهی کوتاه بر قله های شعر هرمز علیپور) ((در صبح  دشت چون جان ماست  این بوته های رو به رو که بسته و تنک است و من اسبان را به شهادت گرفته ام وین صحبتی را که شعله پوشانده است.)) اعتراف کردن، شکستن عرف است. معترف عرف را می شکند تا معرفتی دقیق از خود نشان دهد. اعتراف کردن، شهادت دادن علیه خویش است. علیه عرضهای خویش است با اعتراف عرضها را که ...