رفتن به بالا

  • هزار و یک شب افغان / احمد بیرانوند

    هزار و یک شب افغان  احمد بیرانوند     شب اول :           باد از چهار سو عطر تو را می آورد   صدای تو بود حلیمه که توی دشت پیچید یا صدای مادر که داد می زد: ... صدای که بود حلیمه؟ به گمانم باز داری خلاف مسیر باد گیس هات را توی آسمان می دوانی و پریشانی گیسوی توست که باد را به آتش می کشد . حلیمه خواهر گفتمت خلاف مسیر باد ندو. این طور که پریشان می دوی، این طور که ...