رفتن به بالا

  • «همیشه» از: گیوم آپولینر ترجمه: شادی سابجی

    دو شعر از گیوم آپولینر ترجمه شادی سابجی این است ....   این است حقیقتِ عکس هایی که بر روی قلبم است تنها همین حقیقت را می خواهم این حقیقت تنها ست چیز دیگری نیست همچون بلندگویی قلبم بی وقفه تکرارش می کند و باز دوباره می گویدش در هر ضربه اش همه ی دیگر عکس های جهان جعلی اند این عکس ها به جز شبه ها و ارواح  ظاهر دیگری ندارند این جهانِ منحصر به فرد  که همچون گیاهی فلزی ...