رفتن به بالا

  • شعری از لوآنا گِ ای یه ترجمه: شادی سابجی(ترجمه از ایتالیایی)

    شعری از لوآنا گِ اي يه ترجمه: شادي سابجي(ترجمه از ايتاليايي) به هياهوي درون درختِ سدر گوش سپار   به هياهوي درون درخت سدر گوش سپار با هر دو چشمانت تکيه کن بر خط زندگي نه اشک مي فشانم در ساحل ماسه ايي خورشيد در اين ميانه مست کرده اما هنوز هم با سنگيني اش آويزان مانده است. Ioana Geier Ascolto come entro nel midollo di cedro Ascolto come entro nel midollo di cedro con entrambi gli occhi per appoggiarmi la linea della vita nessuno mi ...