رفتن به بالا
  • سه شنبه - 15 مرداد 1392 - 13:55
  • کد خبر : ۲۲۷۰
  • چاپ خبر : آخرین شعر شیرکو بیکس ترجمه خالد بایزیدی دلیر

آخرین شعر شیرکو بیکس ترجمه خالد بایزیدی دلیر

 

«من وتنهایی»

 

 

 

می بینم:

 

 

درواپسین دم

 

من وتنهایی

 

 

باهم می مانیم

 

 

اوآتش سیگارش

 

 

خاموش می شود

 

 

من نیز

 

 

تاهمیشه به خواب ابدی

 

 

خواهم رفت؟!

 

 

 

……………………………………….

 

 

 

«من وته نیایی»

 

له به رچاومه دواجار

 

 

من وته نیایی

 

پیکه وه

 

ده مینیته وه

 

ئه وئاگری جگه ره که ی

 

ده کوژیته وه و

 

منیش بوهه تاهه تایه

 

ئیترئه نووم

 

 

«من وتنهایی»

 

 

 

می بینم:

 

 

درواپسین دم

 

من وتنهایی

 

 

باهم می مانیم

 

 

اوآتش سیگارش

 

 

خاموش می شود

 

 

من نیز

 

 

تاهمیشه به خواب ابدی

 

 

خواهم رفت؟!

 

 

 

……………………………………….

 

 

 

«من وته نیایی»

 

له به رچاومه دواجار

 

 

من وته نیایی

 

پیکه وه

 

ده مینیته وه

 

ئه وئاگری جگه ره که ی

 

ده کوژیته وه و

 

منیش بوهه تاهه تایه

 

ئیترئه نووم

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه