رفتن به بالا
  • سه شنبه - 2 تیر 1394 - 11:45
  • کد خبر : ۴۴۴۶
  • چاپ خبر : بادها شناسنامه مرا بردند سروده علی عبداللهی/ سیاوش رازانی

بادها شناسنامه مرا بردند سروده علی عبداللهی/ سیاوش رازانی

بادها شناسنامه مرا بردند سروده علی عبداللهی/ سیاوش رازانی
نویسنده : علی عبداللهی
ناشر: نیماژ
قیمت: ۶۰۰۰ تومان
تاریخ نشر: ۹۲/۰۹/۱۱
مکان نشر: تهران

640967_4anwqPlW
علی عبداللهی متولد سال هزار و سیصد و چهل و هفت در بیرجند شاعر و مترجم ادبی زبان آلمانی ست. از مجموعه های ترجمه شده ایشان میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
• سکوت آیندهٔ من است، مجموعه شعرهای عاشقانهٔ اریش فرید
• اکنون میان دو هیچ، مجموعه شعرهای نیچه
• کتاب ساعات و روایت عشق و مرگ، شعرهای ریلکه
• مفهوم زمان، هایدگر
• جیم دگمه و لوکاس لوکوموتیوران، میشائل انده
• جیم دگمه و سیزده قلوهای وحشی، میشائل انده
• آهوجان مهمان ماست، ارسکین کالدول
• سوگسروده‌های دوئینو و اشعار دیگر شعرهای ریلکه
• قورباغه‌ها جدی جدی می‌میرندگزینهٔ شعر آلمانی زبان
• بر مهراب تو بز سپید من، شعرهای سافو از زنان شاعر یونان باستان
• چهل و سه داستان عاشقانه
• نقطه، سر خط، داستان اروپایی و آلمانی
• بادها شناسنامه مرا بردند
یکی از اشعار مجموعه بادها شناسنامه مرا بردند را در زیر میخوانیم:

کفش پای راستم
به مرخصی رفته است
نه چارپای ام حالا
نه دوپا
در تثلیث ازلی
نیچه می خوانم
شب ها به خوابم می آید و می گوید
عاقبت سبیل مال ات می کنم
روزهاست تلفن روی پیامگیر است
امان از صاحبخانه ی سمج
با میله ی بافتنی
پای ام را می خارانم
از راست هیچ خیری ندیده ام
چپ همیشه چپ بوده است
خسته ام خسته
در تقابل این سه تایی
راست دستی
چپ فکری
هیچ باوری

بادها شناسنامه مرا بردند سروده علی عبداللهی/ سیاوش رازانی
نویسنده : علی عبداللهی
ناشر: نیماژ
قیمت: ۶۰۰۰ تومان
تاریخ نشر: ۹۲/۰۹/۱۱
مکان نشر: تهران

640967_4anwqPlW
علی عبداللهی متولد سال هزار و سیصد و چهل و هفت در بیرجند شاعر و مترجم ادبی زبان آلمانی ست. از مجموعه های ترجمه شده ایشان میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
• سکوت آیندهٔ من است، مجموعه شعرهای عاشقانهٔ اریش فرید
• اکنون میان دو هیچ، مجموعه شعرهای نیچه
• کتاب ساعات و روایت عشق و مرگ، شعرهای ریلکه
• مفهوم زمان، هایدگر
• جیم دگمه و لوکاس لوکوموتیوران، میشائل انده
• جیم دگمه و سیزده قلوهای وحشی، میشائل انده
• آهوجان مهمان ماست، ارسکین کالدول
• سوگسروده‌های دوئینو و اشعار دیگر شعرهای ریلکه
• قورباغه‌ها جدی جدی می‌میرندگزینهٔ شعر آلمانی زبان
• بر مهراب تو بز سپید من، شعرهای سافو از زنان شاعر یونان باستان
• چهل و سه داستان عاشقانه
• نقطه، سر خط، داستان اروپایی و آلمانی
• بادها شناسنامه مرا بردند
یکی از اشعار مجموعه بادها شناسنامه مرا بردند را در زیر میخوانیم:

کفش پای راستم
به مرخصی رفته است
نه چارپای ام حالا
نه دوپا
در تثلیث ازلی
نیچه می خوانم
شب ها به خوابم می آید و می گوید
عاقبت سبیل مال ات می کنم
روزهاست تلفن روی پیامگیر است
امان از صاحبخانه ی سمج
با میله ی بافتنی
پای ام را می خارانم
از راست هیچ خیری ندیده ام
چپ همیشه چپ بوده است
خسته ام خسته
در تقابل این سه تایی
راست دستی
چپ فکری
هیچ باوری

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


یک دیدگاه برای “بادها شناسنامه مرا بردند سروده علی عبداللهی/ سیاوش رازانی”