تبلیغات

کتاب روز


«احمد بیرانوند/نشر وزگار»


چاپ دوم کتاب شرح حاشیه با ویراست جدید در بازار نشر «شرح حاشیه» که از نقطه نظری جدیدتر، می توان آن را شرح مهم ترین جریان های شعری معاصر بعد از نیما تلقی کرد، کتابی است در خور تامل و تعمق، اثر شاعر و محقق جوان،احمد بیرانوند. اگر چه کتاب از دید مولف در ساختاری متشکل از شش فصل ارائه شده است(بررسی انواع نقد بعد از نیما،بررسی شعر نیما،شعر هوشنگ ایرانی، شعر موج نو ، شعر حجم وشعر گفتار)، اما به طور کلی می توان آن را پژوهشی موفق در سه حیطه ی نقد نظریه ها، اشعار و بیان و تحلیل مورد توجه قرار داد. بررسی مباحث نقد و تمرکز در سیر حرکت و پویایی آن در قلمرو ادبیات پسانیمایی بخشی از کتاب است که نشانگر توجه و تدقیق مولف در باب اصول و انواع نقد این دوره است که لازم و بایسته و به جا می نماید. بخش دوم بررسی اصلی ترین نظریه ها، مانیفست ها و تا حدودی نگرش های جریان های شعری اخیر و نظریات مختلف در باب آن هاست. در این بخش نیز مولف سعی کرده است بر اساس بیانیه ها نقل قول ها ی مستقیم و غیر مستقیم، مصاحبه ها و به طور کلی داده های مستقیم نظریه پردازی های هر جریان، به درک مستقیم و بلا واسطه ای دست یابد و تا حد امکان آن را دست نخورده و مونتاژ نشده ، به خواننده معرفی کند تا در نهایت بتواند در بخش سوم به بررسی تحلیل و نقد اشعار برجسته ی نمایندگان هر جریان شعری بپردازد.
آرشیو معرفی کتاب

دوشعر از لطیف هلمت ترجمه ی خالدبایزیدی-دلیر

دوشعر ازلطیف هلمتهملت

ترجمه از:خالدبایزیدی-دلیر

شعر اول:

.اشتباه کردن

گاهی درنمایشگاهی تاریک

تابلوی دختری عریان

صدایم می زند

مرامی بوسد

من نیزمی بوسم اش

مرابسوی باغچه نمایشگاه میبرد

گرم گفتگوی هم…گم می شویم

نمی دانیم به کجامی روئیم

ازهمه چیز می گوئیم

تابه حال چنان چیزی ندیده ایم

باهمدیگرمی نشینیم

عکس یکدیگررامی کشیم

نمی دانیم کی هستیم

یاکجائیم

می دویم

می دویم

ناگاه نگهبان نمایشگاه می آیدو

گوش هردوتایمان رامی گیرد

ودرگوشه نمایشگاه تاریک

درکنارهمدیگرمی آویزد

 

شعر دوم:

نمی خواهم

دفترم

گورستان واژه باشد

من می خواهم

باواژای

تمام کاغذهارا

تسخیرکنم

مطالب مشابه...

0 افکار در “دوشعر از لطیف هلمت ترجمه ی خالدبایزیدی-دلیر”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آرشیو سایت

تبلیغات

بایگانی‌ها

تبلیغات