رفتن به بالا
  • دوشنبه - 4 آبان 1394 - 22:41
  • کد خبر : ۴۷۳۴
  • چاپ خبر : دو شعر از اؤزدمیر آصف ترجمه: سینا عباسی

دو شعر از اؤزدمیر آصف ترجمه: سینا عباسی

دو شعر از اؤزدمیر آصف
ترجمه: سینا عباسی

۱
کاش تو به جای من بودی
تا می فهمیدی که دوست داشتنت
چه کار سخت و فرساینده ایست
کاش من به جای تو بودم
تا طعم این همه دوست داشتن را می چشیدم

۲
گفت : منتظر باش و رفت
من انتظار کشیدم و او هرگز نیامد
درست شبیه به مرگ شد
اما در این میان کسی نمرد

دو شعر از اؤزدمیر آصف
ترجمه: سینا عباسی

۱
کاش تو به جای من بودی
تا می فهمیدی که دوست داشتنت
چه کار سخت و فرساینده ایست
کاش من به جای تو بودم
تا طعم این همه دوست داشتن را می چشیدم

۲
گفت : منتظر باش و رفت
من انتظار کشیدم و او هرگز نیامد
درست شبیه به مرگ شد
اما در این میان کسی نمرد

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه