رفتن به بالا
  • یکشنبه - 13 بهمن 1392 - 07:55
  • کد خبر : ۳۰۳۹
  • چاپ خبر : دو شعر از رحیم فتحی اران

دو شعر از رحیم فتحی اران

شعر بی نام 

آجر ها

خونین

اندام زیبای من

 

هفت بند

 

۱_ رشد

 سبز

 من در اندیشه خدا

 اندیشه هایم

پیامی از سراب

۲_ می چرخد

تصاویر

بی صدا

چاه رویاها

۳_ در من می آرامد

سبز…

۴_ ترس

۵_ ادامه

۶_ تکرار

۷_ صامت

شعر بی نام 

آجر ها

خونین

اندام زیبای من

 

هفت بند

 

۱_ رشد

 سبز

 من در اندیشه خدا

 اندیشه هایم

پیامی از سراب

۲_ می چرخد

تصاویر

بی صدا

چاه رویاها

۳_ در من می آرامد

سبز…

۴_ ترس

۵_ ادامه

۶_ تکرار

۷_ صامت

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه