رفتن به بالا
  • دوشنبه - 25 دی 1391 - 08:05
  • کد خبر : ۱۲۸۳
  • چاپ خبر : دو شعر از عبداللە پشیو  ترجمەی: خالد بایزیدی – دلیر

دو شعر از عبداللە پشیو ترجمەی: خالد بایزیدی – دلیر

دو شعر کوتاە از عبداللە پشیوعبداللە پشیو

ترجمەی: خالد بایزیدی- دلیر

 

شعر اول:

پیروزی

 

پیروز می شویم

چون دیروز

مشتی خاک را

بە کودکی دادم

واو

بە جای ساختن عروسکی

از آن تفنگ ساخت

 

شعر دوم:

عاشق شدن

نمی دانم
  چگونە عاشق ات شوم
اگربهشتی

بگو بە من  
تا برای تمام خدایان

سجده کنم

… اگردوزخی

  بە من بگو
تا زمین را

غرق معصیت کنم

نمی دانم

 چگونە عاشق ات شوم

اگر سرزمینی

 اشغال شدەای

بە من بگو

تا پوستم را

پرچم ات کنم

و اگر مثل من

چادرنشینی

برایم

مرزی تعین کن

مرا سرزمین خودت کن.

 

 

دو شعر کوتاە از عبداللە پشیوعبداللە پشیو

ترجمەی: خالد بایزیدی- دلیر

 

شعر اول:

پیروزی

 

پیروز می شویم

چون دیروز

مشتی خاک را

بە کودکی دادم

واو

بە جای ساختن عروسکی

از آن تفنگ ساخت

 

شعر دوم:

عاشق شدن

نمی دانم
  چگونە عاشق ات شوم
اگربهشتی

بگو بە من  
تا برای تمام خدایان

سجده کنم

… اگردوزخی

  بە من بگو
تا زمین را

غرق معصیت کنم

نمی دانم

 چگونە عاشق ات شوم

اگر سرزمینی

 اشغال شدەای

بە من بگو

تا پوستم را

پرچم ات کنم

و اگر مثل من

چادرنشینی

برایم

مرزی تعین کن

مرا سرزمین خودت کن.

 

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه