رفتن به بالا
 • دوشنبه - 18 آذر 1392 - 08:12
 • کد خبر : ۲۸۳۵
 • چاپ خبر : دو شعر از مهیارسنائی

دو شعر از مهیارسنائی

دو شعر از مهیارسنائی

شعر اول:

 (لیلی پنجره ام بدهد),ازدفترچشم ژاپنی

حال ِ دلم-اصلن- خوب…نیست.مثل حال ِتو!

کوک ِ – روحم- نا…کوک.مثل روح ِتو…

چَشم هایم خسته اند.مثل ِچَشم ِِتو!

دُرون دست هایم- یک مشت آرزو- مرده است.مثل ِ-آرزوی ِتو…!

روزگارم- بد- میگذرد…-چون-روزگار ِتو!…

صدای زنجیر- دیوانه ام – کرده است!…- چون- زنجیرها…به دورِ پای ِتو…

وهیچ فریادی باحنجره ام- وصلت- نمیکند؟.چون:اشک وُ- گونه های ِتو!

– کجایی «لیلی» جان؟

– تاببینی :ازپشت ِ!پنجره ی بسته ای که؛

تمام پنجره ها روبروی «مجنون» ات بسته است- …

یکی پنجره ام بدهد…

(لیلی پنجره ام بدهد)!!!. 

ــــــــــــــــــــــــــ

«باز»,نوشت :

دست هایت رابیاویز!

– من ازارتفاع میترسم …

شعردوم:

 

( بامن برقص تافردا )ازدفترچشم ژاپنی

 

درشباهنگ ِچَشم هایت:

عشق … را؛

با…عشق…!

– آوازخواهم کرد…

 

وخویش را- در:

کوچه سار ِ,گیسوانت؛

گم!…

 

اینک.گمم!

– جستجوکن مرا…

 

وکیش ات را:

(شطرنج چون ترنج)؟!

– درلا به لای ِ-

بازوان ِمن؛

بساز…

 

– (من,زود…مات میشوم)!

– ((تو,دیر- خواهی – زیست))…!

– (((وعشق…………………

 

(ایتالیای من)…!

– ((کاناپه,اندازه ی وسعت ِتونیست))…

– من ,تمام ِ خویش را:

برای “رسم” ِ پاهایت؛

مهیاکرده ام!…

 

– و«رقص نامعتارف»را؛

برای «مادام»!

– در ایفل:

پُست………………..

 

(بامن برقص)؟

– دوشیزه!

– «تانگو»یی…

– (((تافردا)))!…

.مهیارسنائی.

***

«باز»نوشت,ازشعر:

کیش,جزیره کیش.iran.  Kish Island

ایتالیا,بزرگ.وسیع.خوش سیما.خوش رنگ. Italy

رسم,طریق وآیین.شیوه.قاعده وقانون. Scream

رقص نامتعارف,رقص برهنه.Striptease

مادام,خانم.زن.Madam

ایفل,برج ایفل.فرانسه.Eiffel

دوشیزه,دختر.دخترباکره.mademoiselle. virgin

تانگویی,رقص دونفره.tango

 

 

دو شعر از مهیارسنائی

شعر اول:

 (لیلی پنجره ام بدهد),ازدفترچشم ژاپنی

حال ِ دلم-اصلن- خوب…نیست.مثل حال ِتو!

کوک ِ – روحم- نا…کوک.مثل روح ِتو…

چَشم هایم خسته اند.مثل ِچَشم ِِتو!

دُرون دست هایم- یک مشت آرزو- مرده است.مثل ِ-آرزوی ِتو…!

روزگارم- بد- میگذرد…-چون-روزگار ِتو!…

صدای زنجیر- دیوانه ام – کرده است!…- چون- زنجیرها…به دورِ پای ِتو…

وهیچ فریادی باحنجره ام- وصلت- نمیکند؟.چون:اشک وُ- گونه های ِتو!

– کجایی «لیلی» جان؟

– تاببینی :ازپشت ِ!پنجره ی بسته ای که؛

تمام پنجره ها روبروی «مجنون» ات بسته است- …

یکی پنجره ام بدهد…

(لیلی پنجره ام بدهد)!!!. 

ــــــــــــــــــــــــــ

«باز»,نوشت :

دست هایت رابیاویز!

– من ازارتفاع میترسم …

شعردوم:

 

( بامن برقص تافردا )ازدفترچشم ژاپنی

 

درشباهنگ ِچَشم هایت:

عشق … را؛

با…عشق…!

– آوازخواهم کرد…

 

وخویش را- در:

کوچه سار ِ,گیسوانت؛

گم!…

 

اینک.گمم!

– جستجوکن مرا…

 

وکیش ات را:

(شطرنج چون ترنج)؟!

– درلا به لای ِ-

بازوان ِمن؛

بساز…

 

– (من,زود…مات میشوم)!

– ((تو,دیر- خواهی – زیست))…!

– (((وعشق…………………

 

(ایتالیای من)…!

– ((کاناپه,اندازه ی وسعت ِتونیست))…

– من ,تمام ِ خویش را:

برای “رسم” ِ پاهایت؛

مهیاکرده ام!…

 

– و«رقص نامعتارف»را؛

برای «مادام»!

– در ایفل:

پُست………………..

 

(بامن برقص)؟

– دوشیزه!

– «تانگو»یی…

– (((تافردا)))!…

.مهیارسنائی.

***

«باز»نوشت,ازشعر:

کیش,جزیره کیش.iran.  Kish Island

ایتالیا,بزرگ.وسیع.خوش سیما.خوش رنگ. Italy

رسم,طریق وآیین.شیوه.قاعده وقانون. Scream

رقص نامتعارف,رقص برهنه.Striptease

مادام,خانم.زن.Madam

ایفل,برج ایفل.فرانسه.Eiffel

دوشیزه,دختر.دخترباکره.mademoiselle. virgin

تانگویی,رقص دونفره.tango

 

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


۳ دیدگاه برای “دو شعر از مهیارسنائی”

 • أشعار زیبا ولطیفی است … مجنون تو دلت دریاست دریای دلت عشق است دریاشو و دریا کن هرجا که بیابان است…… با تشکر

 • سلام…

  جدای اینکه ازعنایت شماسپاسگزاربوده,بانهایت احترام به سمع میرسد:

  ( شمابزرگوارچشمتان نرودبه “سواد,وجهانگردی خودتان”,خیلی های دیگر مثل “من”دنیاشون توپانصدمتری خودشون خلاصه میشه!که هیچ…!!؛تازه ازسوادکمی نیزبرخوردارند…!!.علت هم واضح وروشنه…!.کمی به ذهنتون رجوع کنید؛مشکل…).

  برقرارباشید.