رفتن به بالا
  • پنجشنبه - 29 آبان 1393 - 13:14
  • کد خبر : ۳۹۵۳
  • چاپ خبر : دو شعر از گیوم آپولینر ترجمه: شادی سابُجی

دو شعر از گیوم آپولینر ترجمه: شادی سابُجی

دو شعر از گیوم آپولینر ترجمه: شادی سابُجی

شاعر: گیوم آپولینر

مترجم: شادی سابُجی

 

کارت پستال

 

برایت از زیر خیمه می نویسم

در حالی که می میرد این روزِ تابستان

با شکوفایی گل های خیره کننده اش

در آسمانی که به زحمت، دیگر آبی رنگ مانده است

یک توپ جنگی منفجر می شود

محو می شود

قبل از این که وجود داشته باشد

 

Carte postale

    Je t’écris de dessous la tente
    Tandis que meurt ce jour d’été
    Où floraison éblouissante
    Dans le ciel à peine bleuté
    Une canonnade éclatante
    Se fane avant d’avoir été

Guillaume Apollinaire (۱۸۸۰ – ۱۹۱۸)

 

به درود برای همیشه

 

این علفِ خلنگزار را چیده ام

پاییز مرده است، به یادش داری

ما دیگر بر روی زمین نخواهیم اش دید

بوی زمانِ علف خلنگزار

آیا به یاد می آوری که منتظرت بودم

 

 

L’adieu

J’ai cueilli ce brin de bruyère 
L’automne est morte souviens-t’en 
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps Brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends

Guillaume Apollinaire (۱۸۸۰ – ۱۹۱۸)

 

دو شعر از گیوم آپولینر ترجمه: شادی سابُجی

شاعر: گیوم آپولینر

مترجم: شادی سابُجی

 

کارت پستال

 

برایت از زیر خیمه می نویسم

در حالی که می میرد این روزِ تابستان

با شکوفایی گل های خیره کننده اش

در آسمانی که به زحمت، دیگر آبی رنگ مانده است

یک توپ جنگی منفجر می شود

محو می شود

قبل از این که وجود داشته باشد

 

Carte postale

    Je t’écris de dessous la tente
    Tandis que meurt ce jour d’été
    Où floraison éblouissante
    Dans le ciel à peine bleuté
    Une canonnade éclatante
    Se fane avant d’avoir été

Guillaume Apollinaire (۱۸۸۰ – ۱۹۱۸)

 

به درود برای همیشه

 

این علفِ خلنگزار را چیده ام

پاییز مرده است، به یادش داری

ما دیگر بر روی زمین نخواهیم اش دید

بوی زمانِ علف خلنگزار

آیا به یاد می آوری که منتظرت بودم

 

 

L’adieu

J’ai cueilli ce brin de bruyère 
L’automne est morte souviens-t’en 
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps Brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends

Guillaume Apollinaire (۱۸۸۰ – ۱۹۱۸)

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه