رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 11 مرداد 1391 - 08:33
  • کد خبر : ۵۶۶
  • چاپ خبر : دو شعر کوتاه از امیر سنجوری (کارگاه شماره ۲)

دو شعر کوتاه از امیر سنجوری (کارگاه شماره ۲)

امیر سنجوری

 

شعر اول:

پسر ها به پدر ها رفتند و

میراث بذر ها

 به مادران مرز رسید

آغازگران درو اما

 هنوز

مین های ضد نفر اند.

شعر دوم:

تو

همه چیز من بودی

اما زمان

همه چیز را حل می کند.

امیر سنجوری

 

شعر اول:

پسر ها به پدر ها رفتند و

میراث بذر ها

 به مادران مرز رسید

آغازگران درو اما

 هنوز

مین های ضد نفر اند.

شعر دوم:

تو

همه چیز من بودی

اما زمان

همه چیز را حل می کند.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه