رفتن به بالا
 • جمعه - 12 خرداد 1402 - 11:56
 • کد خبر : ۳۸۰۵۷
 • چاپ خبر : سخن سردبیر

سخن سردبیر

فرهاد کشوری از نویسندگان نسل سوم داستان‌نویسی ایران است. نویسنده‌ای با کارنامه‌ای که نشان از پرکاری و سابقۀ فعالیت او در ادبیات دارد. برخی از آثار او برگزیدۀ جوایز ادبی کشور بوده‌اند و نگاه مثبت منتقدان را به همراه داشته‌اند. رمان «مردگان جزیرۀ موریس» برندۀ جایزۀ ادبی مهرگان ادب (سال ۱۳۹۳)، و دو داستان بلند «شب طولانی موسا» و «کی ما را داد به باخت» نامزد دریافت جایزۀ گلشیری (در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵) بوده‌اند. در مرور آثار فرهاد کشوری تجربۀ همکاری این نویسنده را با اکثر ناشران مطرح کشور را می‌بینیم؛ چشمه، نیلوفر، ققنوس، نیماژ و…

داستان‌نویسی فرهاد کشوری خود را با ذائقۀ جشنواره‌ها و حتی منتقدان تنظیم نکرده است؛ این حقیقت را از پرهیز این نویسنده از تکنیک‌زدگی و فرم‌گرایی افراظی در آثارش می‌توان به‌راحتی دریافت. داستان‌های فرهاد کشوری ضمن داشتن استخوان‌بندی ادبی، تمرکز خود را روایت داستان به شکل سرراست و گیرا قرار داده است. تخیل نویسنده در عین پرداختن به موضوعاتی با زمینه‌ها تاریخی، سیاسی و اجتماعی منجر به خلق آثاری شده است که از رهرو آن‌ها هم می‌توان به لذت متن دست یافت و نقد و نقب نویسنده در برهه‌های مختلف تاریخی کشور را دریافت.   

مجموعۀ «آوانگاردها» در این ایام که تمرکز خود را بر برگزاری نشست‌های حضور شعر و داستان گذاشته است، از انتشار این ویژه‌نامه‌های الکترونیکی نیز غافل نمی‌شود. مزیت دسترسی در فضای مجازی فرصتی است که در هر نشست حضوری‌ای ممکن است فراهم نشود. از این رو است که ویژه‌نامۀ مرور آثار ادبی فرهاد کشوری در عین فشردگی برنامه‌های نشست‌های حضوری، با اشتیاق از سوی اعضای این گروه دنبال شد.  

کتابشناسی فرهاد کشوری

 1. بچه آهوی شجاع                داستان کودکان           1355         انتشارات رز               تهران
 2. بوی خوش آویشن               مجموعه داستان         1372          نشر فردا                 اصفهان
 3. شب طولانی موسا               رمان کوتاه                1382            نشر ققنوس             تهران

      نامزد دریافت جایزه گلشیری(دوره ی چهارم، سال ۱۳۸۳)

 • دایره ها                              مجموعه داستان        1382   نشر دورود               شاهین شهر
 • گره کور                              مجموعه داستان         1383          نشر ققنوس        تهران      
 • کی ما را داد به باخت؟          رمان کوتاه                1384          نشر نیلوفر                تهران     

 نامزد دریافت جایزه گلشیری(دوره ی ششم، سال ۱۳۸۵) و تقدیر  شده ی جایزه مهرگان ادب (دوره هشتم ۱۳۸۵)

 • آخرین سفر زرتشت             رمان                       1386          نشر ققنوس             تهران

  رمان سوم جایزه ادبی اصفهان(ششمین دوره ۱۳۸۷)

 • مردگان جزیره ی موریس      رمان                         1391          نشر زاوش(چشمه)    تهران

رمان برگزیده جایزه مهرگان ادب(دوره سیزدهم و چهاردهم سال ۱۳۹۳)

 • سرود مردگان                        رمان                    1392          نشر زاوش(چشمه)    تهران
 • دست نوشته ها             رمان                   1394           نشر نیماژ                 تهران
 • کشتی توفان زده              رمان                1394           نشر چشمه               تهران
 • مریخی                         رمان                1395               نشر نیماژ             تهران     تهران
 • ۱۳    – تونل                             مجموعه داستان           1397         نشر نیماژ                 تهران
 • ۱۴    -مأموریت جیکاک                   رمان                     1397        نشر نیماژ                تهران 
 • ۱۵    – کوپه ی شماره پنج     مجموعه داستان                   1398        نشر جغد                  تهران
 • ۱۶    – شب مرشدکامل                   رمان                     1401        نشر نون                   تهران    

غیر داستانی:  

          1- فرهاد کشوری و هنر داستان نویسی               1398           نشر جغد                تهران

فرهاد کشوری از نویسندگان نسل سوم داستان‌نویسی ایران است. نویسنده‌ای با کارنامه‌ای که نشان از پرکاری و سابقۀ فعالیت او در ادبیات دارد. برخی از آثار او برگزیدۀ جوایز ادبی کشور بوده‌اند و نگاه مثبت منتقدان را به همراه داشته‌اند. رمان «مردگان جزیرۀ موریس» برندۀ جایزۀ ادبی مهرگان ادب (سال ۱۳۹۳)، و دو داستان بلند «شب طولانی موسا» و «کی ما را داد به باخت» نامزد دریافت جایزۀ گلشیری (در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵) بوده‌اند. در مرور آثار فرهاد کشوری تجربۀ همکاری این نویسنده را با اکثر ناشران مطرح کشور را می‌بینیم؛ چشمه، نیلوفر، ققنوس، نیماژ و…

داستان‌نویسی فرهاد کشوری خود را با ذائقۀ جشنواره‌ها و حتی منتقدان تنظیم نکرده است؛ این حقیقت را از پرهیز این نویسنده از تکنیک‌زدگی و فرم‌گرایی افراظی در آثارش می‌توان به‌راحتی دریافت. داستان‌های فرهاد کشوری ضمن داشتن استخوان‌بندی ادبی، تمرکز خود را روایت داستان به شکل سرراست و گیرا قرار داده است. تخیل نویسنده در عین پرداختن به موضوعاتی با زمینه‌ها تاریخی، سیاسی و اجتماعی منجر به خلق آثاری شده است که از رهرو آن‌ها هم می‌توان به لذت متن دست یافت و نقد و نقب نویسنده در برهه‌های مختلف تاریخی کشور را دریافت.   

مجموعۀ «آوانگاردها» در این ایام که تمرکز خود را بر برگزاری نشست‌های حضور شعر و داستان گذاشته است، از انتشار این ویژه‌نامه‌های الکترونیکی نیز غافل نمی‌شود. مزیت دسترسی در فضای مجازی فرصتی است که در هر نشست حضوری‌ای ممکن است فراهم نشود. از این رو است که ویژه‌نامۀ مرور آثار ادبی فرهاد کشوری در عین فشردگی برنامه‌های نشست‌های حضوری، با اشتیاق از سوی اعضای این گروه دنبال شد.  

کتابشناسی فرهاد کشوری

 1. بچه آهوی شجاع                داستان کودکان           1355         انتشارات رز               تهران
 2. بوی خوش آویشن               مجموعه داستان         1372          نشر فردا                 اصفهان
 3. شب طولانی موسا               رمان کوتاه                1382            نشر ققنوس             تهران

      نامزد دریافت جایزه گلشیری(دوره ی چهارم، سال ۱۳۸۳)

 • دایره ها                              مجموعه داستان        1382   نشر دورود               شاهین شهر
 • گره کور                              مجموعه داستان         1383          نشر ققنوس        تهران      
 • کی ما را داد به باخت؟          رمان کوتاه                1384          نشر نیلوفر                تهران     

 نامزد دریافت جایزه گلشیری(دوره ی ششم، سال ۱۳۸۵) و تقدیر  شده ی جایزه مهرگان ادب (دوره هشتم ۱۳۸۵)

 • آخرین سفر زرتشت             رمان                       1386          نشر ققنوس             تهران

  رمان سوم جایزه ادبی اصفهان(ششمین دوره ۱۳۸۷)

 • مردگان جزیره ی موریس      رمان                         1391          نشر زاوش(چشمه)    تهران

رمان برگزیده جایزه مهرگان ادب(دوره سیزدهم و چهاردهم سال ۱۳۹۳)

 • سرود مردگان                        رمان                    1392          نشر زاوش(چشمه)    تهران
 • دست نوشته ها             رمان                   1394           نشر نیماژ                 تهران
 • کشتی توفان زده              رمان                1394           نشر چشمه               تهران
 • مریخی                         رمان                1395               نشر نیماژ             تهران     تهران
 • ۱۳    – تونل                             مجموعه داستان           1397         نشر نیماژ                 تهران
 • ۱۴    -مأموریت جیکاک                   رمان                     1397        نشر نیماژ                تهران 
 • ۱۵    – کوپه ی شماره پنج     مجموعه داستان                   1398        نشر جغد                  تهران
 • ۱۶    – شب مرشدکامل                   رمان                     1401        نشر نون                   تهران    

غیر داستانی:  

          1- فرهاد کشوری و هنر داستان نویسی               1398           نشر جغد                تهران

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه