رفتن به بالا
  • سه شنبه - 3 دی 1392 - 08:03
  • کد خبر : ۲۸۹۶
  • چاپ خبر : شعری از خیرالله فرخی

شعری از خیرالله فرخی

شعری از خیراله فرخی

دو خط موازی

 

این جا به جای تو هر سه نقطه زیر خط

هر یا من دو خط موازی

یکی کش ایده بی کلاه

یکی کلاه اش کش ایده است

بیرون از دو خط تسلسل فاعل

انتهای خط فعلی که به ما نمی رس اد…

دل می دهی به بی تا یک روز بشکن اد

سر می ده ام به با با هر چه با من است

بی با چرخ ایدن ات میان دو خط

یعنی که هر چه حرف دارم اضافه است…

تقطیع زبان تو در هر دیده ام

هر تشبیه کلمه ای مرکب

هر جای تو هر جای هر

به نحوی

در هر سه نقطه تو را کش ایده ام

با جمله بودن ات مجازی

مصدر این کلمه در من است یا که هر!؟

 

دو خط موازی

یکی خم گرفته سمت من

یک جا به جای من هر سه نقطه تمام!

 

شعری از خیراله فرخی

دو خط موازی

 

این جا به جای تو هر سه نقطه زیر خط

هر یا من دو خط موازی

یکی کش ایده بی کلاه

یکی کلاه اش کش ایده است

بیرون از دو خط تسلسل فاعل

انتهای خط فعلی که به ما نمی رس اد…

دل می دهی به بی تا یک روز بشکن اد

سر می ده ام به با با هر چه با من است

بی با چرخ ایدن ات میان دو خط

یعنی که هر چه حرف دارم اضافه است…

تقطیع زبان تو در هر دیده ام

هر تشبیه کلمه ای مرکب

هر جای تو هر جای هر

به نحوی

در هر سه نقطه تو را کش ایده ام

با جمله بودن ات مجازی

مصدر این کلمه در من است یا که هر!؟

 

دو خط موازی

یکی خم گرفته سمت من

یک جا به جای من هر سه نقطه تمام!

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


۲ دیدگاه برای “شعری از خیرالله فرخی”