رفتن به بالا
 • شنبه - 22 شهریور 1393 - 10:42
 • کد خبر : ۳۷۹۲
 • چاپ خبر : شعری از خیرالله فرخی

شعری از خیرالله فرخی

شعری از خیرالله فرخی

دیدن

 

دیدن را به چند چشم مساوی تقسیم کرده ام

دوربین: به چشمان ات زُل زده، جاهای دیگرت را دیگری ببین اد

نزدیک بین: جاهای دیگرت را دیده، چشمان ات را دیگری می بین اد

دوبین: خودش چشم است و دیدن می خواه اد..

در بخش چندم دیدن، هنوز چند چشم به راه مانده است!

چشم مان تا جایی کار می کن اد دیدنی باش اد

الف: از مدام چشمان سیاه اش چشم می ریخت

ب: جایی که به دیدن نمی آی اد را چند بار دیده ام

ج: کسی خودش را یک بار دیده است و دیگر نمی بین اد

تبصره: چشم سوم را از دیدن حذف کرده ام، شامل کپی رایت می شود!

نتیجه: ( دیدن ها بخشی از چشم های ما هست اند

          آن که (چه) دیدن ندارد، چشم ندارد یا (برعکس)

و شاعری که می گوی اد: دوست ات دارم

نه به اندازه ی دو تایی که می بین ام*! )

مریم هوله*

 

شعری از خیرالله فرخی

دیدن

 

دیدن را به چند چشم مساوی تقسیم کرده ام

دوربین: به چشمان ات زُل زده، جاهای دیگرت را دیگری ببین اد

نزدیک بین: جاهای دیگرت را دیده، چشمان ات را دیگری می بین اد

دوبین: خودش چشم است و دیدن می خواه اد..

در بخش چندم دیدن، هنوز چند چشم به راه مانده است!

چشم مان تا جایی کار می کن اد دیدنی باش اد

الف: از مدام چشمان سیاه اش چشم می ریخت

ب: جایی که به دیدن نمی آی اد را چند بار دیده ام

ج: کسی خودش را یک بار دیده است و دیگر نمی بین اد

تبصره: چشم سوم را از دیدن حذف کرده ام، شامل کپی رایت می شود!

نتیجه: ( دیدن ها بخشی از چشم های ما هست اند

          آن که (چه) دیدن ندارد، چشم ندارد یا (برعکس)

و شاعری که می گوی اد: دوست ات دارم

نه به اندازه ی دو تایی که می بین ام*! )

مریم هوله*

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


۳ دیدگاه برای “شعری از خیرالله فرخی”

 • خیلی خوشم اومد
  خیلی
  واقعا متفاوت بود برام
  دست مریزاد

 • دیدن ها بخشی از چشم های ما هستند بخشی از ادراک های ما.و ما چون درکی از بینایی داریم می بینیم(به قول هایدگر)
  آن که دیدن ندارد آن چه دیدن ندارد چشم ندارد آن که چشم ندارد آن چه چشم ندارد دیدن ندارد،پس دیدن و دیده شدن از مقوله های مهم است درک شدن درک کردن جهان همین دیدن و دیده شدن است

 • سپاس از دو دوست بزرگ وار، بانو می نا و جناب امیریگانه.. خوش حال ام که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفت!