رفتن به بالا
 • دوشنبه - 25 اسفند 1393 - 08:05
 • کد خبر : ۴۲۲۱
 • چاپ خبر : شعری از دکترعبدالله پشیو(شاعرمعاصرکرد) ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر)

شعری از دکترعبدالله پشیو(شاعرمعاصرکرد) ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر)

شعری از دکترعبدالله پشیو(شاعرمعاصرکرد)
ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر)

«اگرسیبی باشد»
اگرسیبی باشد
نصف اش می کنم:
نیمی.ازآن من
نیمی.ازآن تو
اگرتبسمی باشد
نصف اش می کنم:
نیمی .ازآن من
نیمی.ازآن تو
اگرغمی باشد
نصف اش نمی کنم
بلکه چون واپسین نفس هایم
استشمام اش می کنم

گه رسیویک بوو

گه رسیویک بوو
له تی ده که م:
له تیک بوخوم
له تیک بوتو
گه ربزه یه ک بوو
له تی ده که م:
له تیک بوخوم
له تیک بوتو
گه رخه فه تیک بوو
به شت ناده م
هه لیده مژم
وه ک دواپه تو!

پراگ

شعری از دکترعبدالله پشیو(شاعرمعاصرکرد)
ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر)

«اگرسیبی باشد»
اگرسیبی باشد
نصف اش می کنم:
نیمی.ازآن من
نیمی.ازآن تو
اگرتبسمی باشد
نصف اش می کنم:
نیمی .ازآن من
نیمی.ازآن تو
اگرغمی باشد
نصف اش نمی کنم
بلکه چون واپسین نفس هایم
استشمام اش می کنم

گه رسیویک بوو

گه رسیویک بوو
له تی ده که م:
له تیک بوخوم
له تیک بوتو
گه ربزه یه ک بوو
له تی ده که م:
له تیک بوخوم
له تیک بوتو
گه رخه فه تیک بوو
به شت ناده م
هه لیده مژم
وه ک دواپه تو!

پراگ

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


یک دیدگاه برای “شعری از دکترعبدالله پشیو(شاعرمعاصرکرد) ترجمه: خالدبایزیدی(دلیر)”

 • باز کن!
  _______روزنه ی شب زده را
  بازکن!
  _______صورتک نم زده را
  درو بازکن!
  طفره مرو، باران است.
  ___________( م کیوان)

  پیروزو نوروز باشید..