رفتن به بالا
  • شنبه - 21 شهریور 1394 - 08:58
  • کد خبر : ۴۶۲۸
  • چاپ خبر : شعری از: شیرکوبیکس ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)

شعری از: شیرکوبیکس ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)

شعری از: شیرکوبیکس ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)

من دشت گندم وجوشعربودم
مادرم نیزباران رحمت
من سنگ درون گهواره ی کوهی بودم
مادرم نیزسرزمینم
من پیله ابریشم بودم
مادرم نیزدرخت درد ورنج
من جسم پرنده ای سپیدبودم
مادرم نیزآسمانی سیاه
من خواب بودم
مادرم نیزسرم
من خرگوش بودم
مادرم نیزدشتی سرشارازگل وچمنزار
من نفس بودم
مادرم نیزسینه
مادرم قفس ومن نیزکبک اش
من داستان واوشب اش؟!

—-
من کیلگه ی گه نم وجوی شیعربووم
دایکیشم بارانی په له دان
من به ردی ناولانکه ی شاخی بووم
دایکیشم نیشتمان
من کرمی ئاوریشمی قوزاخه ی به هره بووم
دایکیشم ده رختی برک وژان
من جه سته ی مه لیکی سپی بووم
دایکیشم ئاسمانی وه ک قه تران
من خه وبووم و
دایکیشم سه رم
من که رویشک وئه ونزاربوو
من هه ناسه و
دایکیشم سنگ بوو
ئه وقه فه زو
من که وه که ی
من چیروک وئه وشه وه که ی

شعری از: شیرکوبیکس ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)

من دشت گندم وجوشعربودم
مادرم نیزباران رحمت
من سنگ درون گهواره ی کوهی بودم
مادرم نیزسرزمینم
من پیله ابریشم بودم
مادرم نیزدرخت درد ورنج
من جسم پرنده ای سپیدبودم
مادرم نیزآسمانی سیاه
من خواب بودم
مادرم نیزسرم
من خرگوش بودم
مادرم نیزدشتی سرشارازگل وچمنزار
من نفس بودم
مادرم نیزسینه
مادرم قفس ومن نیزکبک اش
من داستان واوشب اش؟!

—-
من کیلگه ی گه نم وجوی شیعربووم
دایکیشم بارانی په له دان
من به ردی ناولانکه ی شاخی بووم
دایکیشم نیشتمان
من کرمی ئاوریشمی قوزاخه ی به هره بووم
دایکیشم ده رختی برک وژان
من جه سته ی مه لیکی سپی بووم
دایکیشم ئاسمانی وه ک قه تران
من خه وبووم و
دایکیشم سه رم
من که رویشک وئه ونزاربوو
من هه ناسه و
دایکیشم سنگ بوو
ئه وقه فه زو
من که وه که ی
من چیروک وئه وشه وه که ی

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


یک دیدگاه برای “شعری از: شیرکوبیکس ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)”

  • ترجمه باارزشی ست. هرترجمه ی اهل زحمتی باارزش است. اما، این قطعه، دراصل خویش کمی ، وبیش، تکرار درفرم وساختارخود دارد.
    ارزوی پیروزی سبزدارم. م کیوان