رفتن به بالا
  • شنبه - 17 آبان 1393 - 08:45
  • کد خبر : ۳۹۱۷
  • چاپ خبر : شعری از مهدیه مهرپور(ماهنى)

شعری از مهدیه مهرپور(ماهنى)

شعری از مهدیه مهرپور(ماهنى)

هر روز گوشه اى مینشیند
و پک میزند
دردهایش را…
روزگار خاکسترى
خاطرات صورتى اش را دزدیده است
بغض افسرده اى گونه اش را گرم میکند
و او آرام
دست میکشد
بر بى اعتمادى لحظه ها
وچشمهاش را میبندد…

شعری از مهدیه مهرپور(ماهنى)

هر روز گوشه اى مینشیند
و پک میزند
دردهایش را…
روزگار خاکسترى
خاطرات صورتى اش را دزدیده است
بغض افسرده اى گونه اش را گرم میکند
و او آرام
دست میکشد
بر بى اعتمادى لحظه ها
وچشمهاش را میبندد…

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه