رفتن به بالا
  • سه شنبه - 3 تیر 1393 - 08:51
  • کد خبر : ۳۵۹۰
  • چاپ خبر : شعری از ناصر تنها

شعری از ناصر تنها

شعری از ناصر تنها

بگذار چهره بخواباند مرگ

بر پهلوی دریده سهراب
یا بوسه زند
مهمیزی بر زخم مسیح
بگذار
بگذارتا شیون 
این دو ساحت دور را
در ناله بخواب برد.
هیچ را با هیچ
تاخت زدیم در آخرین نفس
که بازگشت نمیکند
بگذار چهره بخواباند مرگ
آرام
رام

 

شعری از ناصر تنها

بگذار چهره بخواباند مرگ

بر پهلوی دریده سهراب
یا بوسه زند
مهمیزی بر زخم مسیح
بگذار
بگذارتا شیون 
این دو ساحت دور را
در ناله بخواب برد.
هیچ را با هیچ
تاخت زدیم در آخرین نفس
که بازگشت نمیکند
بگذار چهره بخواباند مرگ
آرام
رام

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه