تبلیغات

کتاب روز


«احمد بیرانوند/نشر وزگار»


چاپ دوم کتاب شرح حاشیه با ویراست جدید در بازار نشر «شرح حاشیه» که از نقطه نظری جدیدتر، می توان آن را شرح مهم ترین جریان های شعری معاصر بعد از نیما تلقی کرد، کتابی است در خور تامل و تعمق، اثر شاعر و محقق جوان،احمد بیرانوند. اگر چه کتاب از دید مولف در ساختاری متشکل از شش فصل ارائه شده است(بررسی انواع نقد بعد از نیما،بررسی شعر نیما،شعر هوشنگ ایرانی، شعر موج نو ، شعر حجم وشعر گفتار)، اما به طور کلی می توان آن را پژوهشی موفق در سه حیطه ی نقد نظریه ها، اشعار و بیان و تحلیل مورد توجه قرار داد. بررسی مباحث نقد و تمرکز در سیر حرکت و پویایی آن در قلمرو ادبیات پسانیمایی بخشی از کتاب است که نشانگر توجه و تدقیق مولف در باب اصول و انواع نقد این دوره است که لازم و بایسته و به جا می نماید. بخش دوم بررسی اصلی ترین نظریه ها، مانیفست ها و تا حدودی نگرش های جریان های شعری اخیر و نظریات مختلف در باب آن هاست. در این بخش نیز مولف سعی کرده است بر اساس بیانیه ها نقل قول ها ی مستقیم و غیر مستقیم، مصاحبه ها و به طور کلی داده های مستقیم نظریه پردازی های هر جریان، به درک مستقیم و بلا واسطه ای دست یابد و تا حد امکان آن را دست نخورده و مونتاژ نشده ، به خواننده معرفی کند تا در نهایت بتواند در بخش سوم به بررسی تحلیل و نقد اشعار برجسته ی نمایندگان هر جریان شعری بپردازد.
آرشیو معرفی کتاب

شعری از گئورگ تراكل برگردان: شاپور احمدی

گئورگ تراکل ۱۹۱۴-۱۸۸۷

تاریک‌روشنایی

          برای ماکس فن ایسترله Max von Esterle

 

آسمانهای سیاه فلزی.

شامگاهان کلاغهای گشنه و دیوانه

چلیپاوار در طوفانهای سرخ به صدا درمی‌آیند

بر پارکها، اندوهناک و زردنبو.

***

۵در ابرها شاهینی می‌افسرَد تا جان بسپارد؛

و پیشاروی دشنامهای شیطان

درون حلقه‌ای می‌چرخند و پایین

می‌آیند بیش از هفت بار.

***

در گندیده‌زارِ دلچسب و بیات

۱۰با نوکهایشان پرهیاهو بر علفزار می‌زنند.

خانه‌ها با شباهتهایی گنگ هراسناک‌اند؛

روشناییِ تماشاخانه.

***

کلیساها، پلها، و بیمارستانها را

تاریک‌روشنایی نکبتبار در بر گرفته است.

۱۵کتانهای خون‌آلود را خیزاب

بر آبراهه‌ها می‌رانَد.

 

Winterdämmerung
         An Max von Esterle

 

Schwarze Himmel von Metall.
Kreuz in roten Stürmen wehen
Abends hungertolle Krähen
Über Parken gram und fahl.

 

Im Gewölk erfriert ein Strahl;
Und vor Satans Flüchen drehen
Jene sich im Kreis und gehen
Nieder siebenfach an Zahl.

 In Verfaultem süß und schal
۱۰Lautlos ihre Schnäbel mähen.
Häuser dräu’n aus stummen Nähen;
Helle im Theatersaal.

 

Kirchen, Brücken und Spital
Grauenvoll im Zwielicht stehen. ۱۵Blutbefleckte Linnen blähen
Segel sich auf dem Kanal

برچسب ها

مطالب مشابه...

0 افکار در “شعری از گئورگ تراکل برگردان: شاپور احمدی”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آرشیو سایت

تبلیغات

بایگانی‌ها

تبلیغات