رفتن به بالا
  • شنبه - 6 مهر 1392 - 08:43
  • کد خبر : ۲۵۵۱
  • چاپ خبر : شعری کوتاه از چارلز برنستاین  ترجمه: مهدی عباسی زهان

شعری کوتاه از چارلز برنستاین ترجمه: مهدی عباسی زهان

 شعری کوتاه از چارلز برنستاین

ترجمه: مهدی عباسی زهان

 

پرنده ی کیوی[۱] بر درخت کیوی

 

بر درخت کیوی

بهشتی نمی خواهم که

غرقه در باران کلمات باشد، بارور

از خصلت گرمسیری اش. بنایی فَ…

… راتراز رابطه، کم واقع تر از آن که ساخته شود، به گونه ی آغوشی

که  صدای گنگ نوزاد را در بر می گیرد:  فضای نگه…

…دارنده ای که  به عهدش وفا می کند ( چیزی جلو دارِ

آن بال نیست، به آن تا توجه می کند). خیاط از

هزینه های دیگری حرف می زند ، درزی که باید بسته شود، تو دوزی،

پِِرتی ها. و بعد از اینکه این نام ها را دیکته کرده ای، قدم بزن

به سمت اسباب بازی ها یا پودر دینامیت ها، اسکیت ها و امتیاز ها. تنها

خیال، واقعی است-  شیپورها

ذهن متن های بندباز را مغشوش نمی کنند

حقیقت نخست ، بدنه ی اجتماعی است

هر یک متمایز از دیگری، و نیز بی نیاز از دیگری.

 

 

 

THE KIWI BIRD IN THE KIWI TREE

I want no paradise only to be
drenched in the downpour of words, fecund
with tropicality.  Fundament be-
yond relation, less ‘real’ than made, as arms
surround a baby’s gurgling: encir-
cling mesh pronounces its promise (not bars
that pinion, notes that ply).  The tailor tells
of other tolls, the seam that binds, the trim,
the waste. & having spelled these names, move on
to toys or talcums, skates & scores.  Only
the imaginary is real—not trumps
beclouding the mind’s acrobatic vers-
ions.  The first fact is the social body,
one from another, nor needs no other.

 

 


[۱]کیوی علاوه بر میوه ای که می خوریم  نام نوعی پرنده در زلاند نو است که نمی تواند پرواز کند 

 

 شعری کوتاه از چارلز برنستاین

ترجمه: مهدی عباسی زهان

 

پرنده ی کیوی[۱] بر درخت کیوی

 

بر درخت کیوی

بهشتی نمی خواهم که

غرقه در باران کلمات باشد، بارور

از خصلت گرمسیری اش. بنایی فَ…

… راتراز رابطه، کم واقع تر از آن که ساخته شود، به گونه ی آغوشی

که  صدای گنگ نوزاد را در بر می گیرد:  فضای نگه…

…دارنده ای که  به عهدش وفا می کند ( چیزی جلو دارِ

آن بال نیست، به آن تا توجه می کند). خیاط از

هزینه های دیگری حرف می زند ، درزی که باید بسته شود، تو دوزی،

پِِرتی ها. و بعد از اینکه این نام ها را دیکته کرده ای، قدم بزن

به سمت اسباب بازی ها یا پودر دینامیت ها، اسکیت ها و امتیاز ها. تنها

خیال، واقعی است-  شیپورها

ذهن متن های بندباز را مغشوش نمی کنند

حقیقت نخست ، بدنه ی اجتماعی است

هر یک متمایز از دیگری، و نیز بی نیاز از دیگری.

 

 

 

THE KIWI BIRD IN THE KIWI TREE

I want no paradise only to be
drenched in the downpour of words, fecund
with tropicality.  Fundament be-
yond relation, less ‘real’ than made, as arms
surround a baby’s gurgling: encir-
cling mesh pronounces its promise (not bars
that pinion, notes that ply).  The tailor tells
of other tolls, the seam that binds, the trim,
the waste. & having spelled these names, move on
to toys or talcums, skates & scores.  Only
the imaginary is real—not trumps
beclouding the mind’s acrobatic vers-
ions.  The first fact is the social body,
one from another, nor needs no other.

 

 


[۱]کیوی علاوه بر میوه ای که می خوریم  نام نوعی پرنده در زلاند نو است که نمی تواند پرواز کند 

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه