رفتن به بالا
  • شنبه - 14 اسفند 1395 - 08:39
  • کد خبر : ۶۱۰۰
  • چاپ خبر : فراخوان دوره ی سوم جشنواره ی داستان کوتاه حیرت (داستان خلّاقانه ی سال)

فراخوان دوره ی سوم جشنواره ی داستان کوتاه حیرت (داستان خلّاقانه ی سال)

انجمن داستان حیرت در راستای معرفی خلاقانه ترین داستان‌ های کوتاه سال کشور، سومین دوره‌ ی جشنواره‌ ی حیرت را  برگزار می کند.

ملاحظات و شرایط عمومی شرکت در جشنواره:

جشنواره ی حیرت از هرگونه اصالت دادن به نگاه خلّاقانه در هنر و ساختارشکنی و فراتر رفتن یا برون رفت از سنت های تثبیت شده ی داستان نویسی استقبال می کند.

موضوع آثار آزاد است.

خلّاقانه ترین داستان های کوتاه سال، در رقابت و مقایسه میان آثار شرکت کننده در این جشنواره انتخاب می ­شوند.

شرکت در جشنواره محدودیت سنّی ندارد.

هر هنرمند حداکثر با ۲ اثر می تواند در جشنواره شرکت کند.

تقویم برگزاری جشنواره:

مهلت ارسال آثار: از ابتدای اسفند ماه ۱۳۹۵ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

photo_2017-03-01_حیرت6

انجمن داستان حیرت در راستای معرفی خلاقانه ترین داستان‌ های کوتاه سال کشور، سومین دوره‌ ی جشنواره‌ ی حیرت را  برگزار می کند.

ملاحظات و شرایط عمومی شرکت در جشنواره:

جشنواره ی حیرت از هرگونه اصالت دادن به نگاه خلّاقانه در هنر و ساختارشکنی و فراتر رفتن یا برون رفت از سنت های تثبیت شده ی داستان نویسی استقبال می کند.

موضوع آثار آزاد است.

خلّاقانه ترین داستان های کوتاه سال، در رقابت و مقایسه میان آثار شرکت کننده در این جشنواره انتخاب می ­شوند.

شرکت در جشنواره محدودیت سنّی ندارد.

هر هنرمند حداکثر با ۲ اثر می تواند در جشنواره شرکت کند.

تقویم برگزاری جشنواره:

مهلت ارسال آثار: از ابتدای اسفند ماه ۱۳۹۵ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

photo_2017-03-01_حیرت6

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه