رفتن به بالا
  • شنبه - 27 دی 1393 - 08:39
  • کد خبر : ۴۰۹۱
  • چاپ خبر : مجموعه شعر علی رضا عباسی «تیترهای درشت سیاه ترند» / سیاوش رازانی

مجموعه شعر علی رضا عباسی «تیترهای درشت سیاه ترند» / سیاوش رازانی

مجموعه شعر علی رضا عباسی «تیترهای درشت سیاه ترند» / سیاوش رازانیimages

عنوان: تیتر های سیاه درشت ترند
مولف: علیرضا عباسی
تیراژ : ۱۱۰۰
ناشر: مروارید
…..
از آثار علیرضا عباسی همچنین می شود به «پروانه ای از متن خارج می شود» نشر آهنگ دیگر و «مرمت خواب های کوتاه » نشر چشمه و یک آناتولوژی شعر کرج « جمهوری پنجره ها» نشر سخن گستر اشاره کرد. همچنین در سابقه ی ادبی او بیش از صد نقد مکتوب در ستون نقد روزنامه ها و مجلات فرهنگی، برگزاری جلسات مستقل شعر و نقد و کارگاه های بررسی تحول شعر فارسی دیده می شود. وی همچنین دبیر بخش اندیشه و نقد مجله الکترونیکی پیاده رو و دبیر کارگاه شعر نو و سایت کندوست.

چند شعر از مجموعه تیترهای سیاه درشت ترند:

شعر اول

به روزنامه نمی توان آگهی داد
مردی با چمدان بزرگ
هر روز جا می ماند از آخرین قطار
و زنی نمی داند
کدام ایستگاه
زیبایی اش را فراموش کرده
زندگی
پناه می برد به قرص ها
که روزی پنجره هامان را خواهند خورد
و یک شب تمام درخت ها را
از روی زمین جمع خواهند کرد
حس می کنیم چیزی را از دست داده ایم
رنج زانوها
کم کم به شانه های مان می رسد
کار ما ، پشت دیوار
فکر کردن به معمایی ست
که زیر پتویی فلسفی گیر کرده
زندگی خودش هم نمی داند
لب کدام مرز تیر خواهد خورد
زانوهایش
پای کدام حکم مرگ خواهد لرزید

شعر دوم

زندانی
با خودش حرف می زند
زندانبان با خودش
هردو به گلی فکر می کنند
که مشغول شکافتن دیوار است

شعر سوم

ماهی گیر
قلابش را با تفنگ عوض کرده
تنگ کوچک را
نشانه گرفته است
زندگی، چقدر ساده
فریب می خورد

شعر چهارم

پرنده ای روی شانه ات
به پرنده ای فکر می کرد
که در قلبت درد می کشید
این را تنها مرگ می دانست
که در استخوان هایت
رفت و آمد می کرد
و مدام سطرهایت می نشست
مرگ با تو گرم گرفته بود
آن قدر که پرنده ی قلبت را
آزاد کرد
و ما تنها پرنده ای بهت زده را
به خاک سپردیم

مجموعه شعر علی رضا عباسی «تیترهای درشت سیاه ترند» / سیاوش رازانیimages

عنوان: تیتر های سیاه درشت ترند
مولف: علیرضا عباسی
تیراژ : ۱۱۰۰
ناشر: مروارید
…..
از آثار علیرضا عباسی همچنین می شود به «پروانه ای از متن خارج می شود» نشر آهنگ دیگر و «مرمت خواب های کوتاه » نشر چشمه و یک آناتولوژی شعر کرج « جمهوری پنجره ها» نشر سخن گستر اشاره کرد. همچنین در سابقه ی ادبی او بیش از صد نقد مکتوب در ستون نقد روزنامه ها و مجلات فرهنگی، برگزاری جلسات مستقل شعر و نقد و کارگاه های بررسی تحول شعر فارسی دیده می شود. وی همچنین دبیر بخش اندیشه و نقد مجله الکترونیکی پیاده رو و دبیر کارگاه شعر نو و سایت کندوست.

چند شعر از مجموعه تیترهای سیاه درشت ترند:

شعر اول

به روزنامه نمی توان آگهی داد
مردی با چمدان بزرگ
هر روز جا می ماند از آخرین قطار
و زنی نمی داند
کدام ایستگاه
زیبایی اش را فراموش کرده
زندگی
پناه می برد به قرص ها
که روزی پنجره هامان را خواهند خورد
و یک شب تمام درخت ها را
از روی زمین جمع خواهند کرد
حس می کنیم چیزی را از دست داده ایم
رنج زانوها
کم کم به شانه های مان می رسد
کار ما ، پشت دیوار
فکر کردن به معمایی ست
که زیر پتویی فلسفی گیر کرده
زندگی خودش هم نمی داند
لب کدام مرز تیر خواهد خورد
زانوهایش
پای کدام حکم مرگ خواهد لرزید

شعر دوم

زندانی
با خودش حرف می زند
زندانبان با خودش
هردو به گلی فکر می کنند
که مشغول شکافتن دیوار است

شعر سوم

ماهی گیر
قلابش را با تفنگ عوض کرده
تنگ کوچک را
نشانه گرفته است
زندگی، چقدر ساده
فریب می خورد

شعر چهارم

پرنده ای روی شانه ات
به پرنده ای فکر می کرد
که در قلبت درد می کشید
این را تنها مرگ می دانست
که در استخوان هایت
رفت و آمد می کرد
و مدام سطرهایت می نشست
مرگ با تو گرم گرفته بود
آن قدر که پرنده ی قلبت را
آزاد کرد
و ما تنها پرنده ای بهت زده را
به خاک سپردیم

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه