رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 12 تیر 1392 - 07:43
  • کد خبر : ۱۶۹۱
  • چاپ خبر : معرفی مجموعه  متفاوت «چند تنی از بینامتنیت یا پاعکس‌نوشت»

معرفی مجموعه متفاوت «چند تنی از بینامتنیت یا پاعکس‌نوشت»

معرفی کتاب : چند تنی از بینامتنیت یا پاعکس‌نوشت ata

مولف: شهاب عطایی

عکی از: مریم شهابی 

انتشارات افراز

تیراژ: ۱۱۰۰

 

در این کتاب که شامل شعر،داستان مینیمال ،عکس و پانوشتهای فلسفی می باشد سه رسانه بر حول یک سوژه یا ابژه می گردند و باهم وارد مکالمه می شوند.

مکالمه و ارتباط بینا رسانه ایی قابلیتی را برای ایجاد یک اثر چند مولفی فراهم می آورد تا جایی که مخاطبان درچاپهای بعدی این کتاب با ثبت تاویل خود می توانند از مولفان این مجموعه باشند.

  به تعبیر  عباس معروفی آنچه در این کتاب می خوانم و می بینم حساب نیست ،آنچه در لابلای سطور می خوانم و در عکس ها می بینم حساب است یعنی آنچه بیان نشده بیشتراز کلمه ها و عکس ها سخن می گویند و آنچه بیان نشده را مخاطب بیان خواهد کرد .

برای ارائه نظرات و چگونگی مشارکت در این خصوص می توانید با مولف تماس حاصل فرمائید

pa_axnevesht @yahoo.com

۰۹۱۲۲۰۱۹۰۶۸

 

دو نمونه از این مجموعه:

معرفی کتاب : چند تنی از بینامتنیت یا پاعکس‌نوشت ata

مولف: شهاب عطایی

عکی از: مریم شهابی 

انتشارات افراز

تیراژ: ۱۱۰۰

 

در این کتاب که شامل شعر،داستان مینیمال ،عکس و پانوشتهای فلسفی می باشد سه رسانه بر حول یک سوژه یا ابژه می گردند و باهم وارد مکالمه می شوند.

مکالمه و ارتباط بینا رسانه ایی قابلیتی را برای ایجاد یک اثر چند مولفی فراهم می آورد تا جایی که مخاطبان درچاپهای بعدی این کتاب با ثبت تاویل خود می توانند از مولفان این مجموعه باشند.

  به تعبیر  عباس معروفی آنچه در این کتاب می خوانم و می بینم حساب نیست ،آنچه در لابلای سطور می خوانم و در عکس ها می بینم حساب است یعنی آنچه بیان نشده بیشتراز کلمه ها و عکس ها سخن می گویند و آنچه بیان نشده را مخاطب بیان خواهد کرد .

برای ارائه نظرات و چگونگی مشارکت در این خصوص می توانید با مولف تماس حاصل فرمائید

pa_axnevesht @yahoo.com

۰۹۱۲۲۰۱۹۰۶۸

 

دو نمونه از این مجموعه: