رفتن به بالا
  • شنبه - 17 تیر 1391 - 22:04
  • کد خبر : ۵۰۲
  • چاپ خبر : یک شعر از الهام میزبان(غزل پست مدرن)

یک شعر از الهام میزبان(غزل پست مدرن)

الهام میزبان

۱۳۶۲ /مشهد
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
آثار:

” بردن توله گرگ ها به مهد کودک”

(این کتاب در نمایشگاه کتاب ۱۳۸۹ تهران عرضه و پس از چند روز جمع آوری شد).

و یک شعر:

گلوله ی «چوبی»، توی ِجنگ «آهن»ها

کسی شبیهِ حماقت، شبیه من «تنها»

میان دلتنگی، بین لکه های خون

به هق هق افتاده، مثل اکثر «زن»ها

به تخت چسبیده/ به هیچ از سرِ درد ( از سردرد)

به قرص هاش، به چایی، به «شعر گفتن»ها

فرار می کند از دوستان به سمت تو و

پناه می برد از «تو» به «قلب دشمن»ها

نگاه می کند از چشم «تو»  به داشته هاش

به احتمال ضعیفش میان «اصلا»ها ↓

و بعد بر می گردد به آخرین سنگر

به تخت چوبی خود توی شهر آهن ها

الهام میزبان

۱۳۶۲ /مشهد
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
آثار:

” بردن توله گرگ ها به مهد کودک”

(این کتاب در نمایشگاه کتاب ۱۳۸۹ تهران عرضه و پس از چند روز جمع آوری شد).

و یک شعر:

گلوله ی «چوبی»، توی ِجنگ «آهن»ها

کسی شبیهِ حماقت، شبیه من «تنها»

میان دلتنگی، بین لکه های خون

به هق هق افتاده، مثل اکثر «زن»ها

به تخت چسبیده/ به هیچ از سرِ درد ( از سردرد)

به قرص هاش، به چایی، به «شعر گفتن»ها

فرار می کند از دوستان به سمت تو و

پناه می برد از «تو» به «قلب دشمن»ها

نگاه می کند از چشم «تو»  به داشته هاش

به احتمال ضعیفش میان «اصلا»ها ↓

و بعد بر می گردد به آخرین سنگر

به تخت چوبی خود توی شهر آهن ها

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه