رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 5 مهر 1391 - 09:12
  • کد خبر : ۹۲۲
  • چاپ خبر : یک شعر از فرهاد کریمی (شعر آزاد)

یک شعر از فرهاد کریمی (شعر آزاد)

فرهاد کریمی

آثار منتشر شده :

۱- دستِ خالی، مجموعه‌ی شعر: ۱۳۸۳

۲- برای روزهای مبادا، مجموعه‌ی شعر (گروهی): ۱۳۸۸، گردآوری: محسن سراجی

۳- یک دقیقه‌ی عصر، مجموعه‌ی شعر: ۱۳۸۹

۴- من ، تو ، او، مجموعه‌ی داستان: ۱۳۹۰

 —————————–

.

.

ها می کِشم!

ها می کِشم روی تو

[سرفه ی سطرِ اول]

وَ عصر چشم هایت / یم سیاه نمی شود

به کلمه هایت تکیه می دهم

ها   ها   ها   

[سرفه ی سطرِ دوم]

صبح می افتد از لایِ ها  ها  ها صورتی لب هایِ تو

پُر می شود کوچه از صورت / صورتی

برای همیشه

برمی گردم به همان سرفه یِ سطر اول

با لحنِ متلاشی خودم!

 

فرهاد کریمی

آثار منتشر شده :

۱- دستِ خالی، مجموعه‌ی شعر: ۱۳۸۳

۲- برای روزهای مبادا، مجموعه‌ی شعر (گروهی): ۱۳۸۸، گردآوری: محسن سراجی

۳- یک دقیقه‌ی عصر، مجموعه‌ی شعر: ۱۳۸۹

۴- من ، تو ، او، مجموعه‌ی داستان: ۱۳۹۰

 —————————–

.

.

ها می کِشم!

ها می کِشم روی تو

[سرفه ی سطرِ اول]

وَ عصر چشم هایت / یم سیاه نمی شود

به کلمه هایت تکیه می دهم

ها   ها   ها   

[سرفه ی سطرِ دوم]

صبح می افتد از لایِ ها  ها  ها صورتی لب هایِ تو

پُر می شود کوچه از صورت / صورتی

برای همیشه

برمی گردم به همان سرفه یِ سطر اول

با لحنِ متلاشی خودم!

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه