رفتن به بالا
  • پنجشنبه - 12 بهمن 1391 - 08:02
  • کد خبر : ۱۳۳۴
  • چاپ خبر : یک شعر کوتاه از حسن شفیعی

یک شعر کوتاه از حسن شفیعی

یک شعر کوتاه از حسن شفیعیحسن شفیعی

 شلوغ  پلوغ

درختان امسال زغال شدند

روسیاهی به اره

خیاط روزنامه را درز گرفت

جای ویلای وزیر وسیع تر

آقای باز پرس اره بی گناه است

درختان شلوغش کرده بودند.  

یک شعر کوتاه از حسن شفیعیحسن شفیعی

 شلوغ  پلوغ

درختان امسال زغال شدند

روسیاهی به اره

خیاط روزنامه را درز گرفت

جای ویلای وزیر وسیع تر

آقای باز پرس اره بی گناه است

درختان شلوغش کرده بودند.  

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه