رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 28 اسفند 1392 - 10:42
  • کد خبر : ۳۲۳۸
  • چاپ خبر : «آبی ناگهان »منصور خورشیدی در انتشارات فصل پنجم

«آبی ناگهان »منصور خورشیدی در انتشارات فصل پنجم

” فصل پنجم ” ناشر تخصصی شعر، منتشر کرده است .

” آبی ناگهان ” منصور خورشیدی_ت_ذ_î

بوسه بر اندام ماه

وقت رفتن

به جنبش مار می‌ماند

اندامی که به ماه

بوسه می زند

چیست روی گونه‌ها

که تاب دیدن

 از توان آدم بر می‌دارد

و شکار هیچ چشمی نمی‌شود

همین رمنده‌ی آرام

در نگاه آسمان

 

هوش  رمنده

نور به کرانه های دور می‌دهد

این دل دیوانه

که خیمه روی ویرانه

نهاده است

اینک، که هوش رمنده

در تفکر بسته سقوط می‌کند

بی کاروان همراه

بوی باران روی تابوت مردگان 

با خواب هزارساله

جنب مژه ها

مصلوب می‌شود

و حیرت فاصله‌ها

میان دو نگاه

پُر می‌شود

از صدای  آه

 

 

” فصل پنجم ” ناشر تخصصی شعر، منتشر کرده است .

” آبی ناگهان ” منصور خورشیدی_ت_ذ_î

بوسه بر اندام ماه

وقت رفتن

به جنبش مار می‌ماند

اندامی که به ماه

بوسه می زند

چیست روی گونه‌ها

که تاب دیدن

 از توان آدم بر می‌دارد

و شکار هیچ چشمی نمی‌شود

همین رمنده‌ی آرام

در نگاه آسمان

 

هوش  رمنده

نور به کرانه های دور می‌دهد

این دل دیوانه

که خیمه روی ویرانه

نهاده است

اینک، که هوش رمنده

در تفکر بسته سقوط می‌کند

بی کاروان همراه

بوی باران روی تابوت مردگان 

با خواب هزارساله

جنب مژه ها

مصلوب می‌شود

و حیرت فاصله‌ها

میان دو نگاه

پُر می‌شود

از صدای  آه

 

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه