رفتن به بالا

برنامه به روز رسانی سایت

شعر جهان…………………………..شنبه ها یک هفته در میان

غزل پست مدرن……………………یکشنبه ها یک هفته در میان

شعر کردی………………………….دوشنبه ها یک هفته درمیان

شعر در وضعیت دیگر………………دوشنبه ها یک هفته در میان

شعر زنان پیشرو……………………سه شنبه ها یک هفته در میان

ادبیات داستانی……………………سه شنبه ها یک هفته در میان

شعر آزاد…………………………….چهارشنبه ها

غزل محض………………………….پنجشنبه ها 

شعر حجم…………………………..پنجشنبه ها یک هفته در میان

فوتو شعر………………………..…..جمعه ها یک هفته در میان

شعر افغانستان……………………..جمعه ها یک هفته در میان

 

 

ارسال دیدگاه