رفتن به بالا
  • سه شنبه - 15 بهمن 1392 - 09:08
  • کد خبر : ۳۰۴۸
  • چاپ خبر : دو شعر از فیلیپ سوپو  مترجم: شادی سابُجی

دو شعر از فیلیپ سوپو مترجم: شادی سابُجی

برای آزادی 

شاعر: فیلیپ سوپو

مترجم: شادی سابُجی

 

بگذارید ترانه بخواند

چو آب که ترانه می خواند

بگذارید بدود

چو آب که می دود

بگذارید زندگی کند

چو آب که زندگی می کند

چو آب که می جهد

چو آب که می جوشد

بگذارید بخوابد

چو آب که می خوابد

بگذارید بمیرد

چو آب که می میرد

 

Pour la liberté

 

Laissez chanter

l’eau qui chante

Laissez courir

l’eau qui court

Laissez vivre

l’eau qui vit

l’eau qui bondit

l’eau qui jaillit

Laissez dormir

l’eau qui dort

Laissez mourir

 l’eau qui meurt.

 

فردا یک شنبه است

 

فردا

یک شنبه است

باید آموخت

خندیدن را

حتی وقتی زمان

خاکستری است

چرا بگذارنیم

امروز را به گریستن

وقتی که

خورشید می تابد

فردا

جشن دوستان است

قورباغه ها و پرندگان

قارچ ها و حلزون ها

فراموش نمی کنیم

حشرات را

 مگس ها و سوسک ها را

به خصوص

حوالی ظهر

رنگین کمان ام را

منتظریم

بنفش، نیلی، آبی، سبز

زرد نارنجی و سرخ

و ما

لی لی بازی خواهیم کرد

 

 

C’est demain dimanche

 

C’est demain dimanche

Il faut apprendre à sourire
même quand le temps est gris
Pourquoi pleurer aujourd’hui
Quand le soleil brille

C’est demain la fête des amis
Des grenouilles et des oiseaux
des champignons des escargots
n’oublions pas les insectes
Les mouches et les coccinelles

Et surtout à l’heure à midi
j’attendrai l’arc-en-ciel
violet indigo bleu vert
jaune orange et rouge
et nous jouerons à la marelle

 

برای آزادی 

شاعر: فیلیپ سوپو

مترجم: شادی سابُجی

 

بگذارید ترانه بخواند

چو آب که ترانه می خواند

بگذارید بدود

چو آب که می دود

بگذارید زندگی کند

چو آب که زندگی می کند

چو آب که می جهد

چو آب که می جوشد

بگذارید بخوابد

چو آب که می خوابد

بگذارید بمیرد

چو آب که می میرد

 

Pour la liberté

 

Laissez chanter

l’eau qui chante

Laissez courir

l’eau qui court

Laissez vivre

l’eau qui vit

l’eau qui bondit

l’eau qui jaillit

Laissez dormir

l’eau qui dort

Laissez mourir

 l’eau qui meurt.

 

فردا یک شنبه است

 

فردا

یک شنبه است

باید آموخت

خندیدن را

حتی وقتی زمان

خاکستری است

چرا بگذارنیم

امروز را به گریستن

وقتی که

خورشید می تابد

فردا

جشن دوستان است

قورباغه ها و پرندگان

قارچ ها و حلزون ها

فراموش نمی کنیم

حشرات را

 مگس ها و سوسک ها را

به خصوص

حوالی ظهر

رنگین کمان ام را

منتظریم

بنفش، نیلی، آبی، سبز

زرد نارنجی و سرخ

و ما

لی لی بازی خواهیم کرد

 

 

C’est demain dimanche

 

C’est demain dimanche

Il faut apprendre à sourire
même quand le temps est gris
Pourquoi pleurer aujourd’hui
Quand le soleil brille

C’est demain la fête des amis
Des grenouilles et des oiseaux
des champignons des escargots
n’oublions pas les insectes
Les mouches et les coccinelles

Et surtout à l’heure à midi
j’attendrai l’arc-en-ciel
violet indigo bleu vert
jaune orange et rouge
et nous jouerons à la marelle

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه