رفتن به بالا
  • شنبه - 18 آذر 1391 - 00:09
  • کد خبر : ۱۱۷۴
  • چاپ خبر : دو شعر-فون از روبرت هدین ترجمه سمیرا کرمی

دو شعر-فون از روبرت هدین ترجمه سمیرا کرمی

 

i-poem

 

آی-  پوئم که در زبان فارسی معادل لغتی ندارد ژانری ست نوظهور در عرصه شعر که این ژانر را  شعر-فون می نامنم . شعر-فون شعریست آنقدر کوتاه که با گوشی های آی-فون و آی-پد قابلیت جابجایی و ارسال داشته باشد در زیر دو شعر-فون را که از روبرت هدین[۱] انتخاب و برگردان کرده ام را به همراه متن اصلی شعرـفون آورده ام از رابرت هدین تا کنون مجموعه شعر ترجمه های زیادی منتشر شده است شعرهای زیر آخرین اثرهای منتشره هدین در مجله نریتیو پاییز ۲۰۱۲ می باشند .

سمیرا کرمی

                                                                 

 

چرا نمی توانم بخوابم

 

تقصیر سهره های پشت پنجره است

سپرانو از درختی  و  آلتو از دیگری

                    نه جار دور کلاغان را یاد آور می شود      

                     نه دسته چلچله ها  

                 نه حشره خوارانی 

                      که با رگبار یکریز نت ها  

                                       به خانه می کوبند      

 

پیچ پنجاه

این طور باید به نظر رسیده شده باشد

                         دروازه هایی به باغ     

                                                           و غژاغژ بستن

 

 

Why I Can’t Sleep

 

Blame it on the juncos outside the window.
Sopranos in one tree, altos in another.
Not to mention the tabernacle
Of starlings blaring away on the wire,
And the bands of swallows
And flycatchers pelting the house
With their steady downpour of notes.

 

 

 

Turning Fifty

this is how it must’ve looked,
The gates to the garden
Creaking shut,

 

 [۱] Robert Hedin

 

 

i-poem

 

آی-  پوئم که در زبان فارسی معادل لغتی ندارد ژانری ست نوظهور در عرصه شعر که این ژانر را  شعر-فون می نامنم . شعر-فون شعریست آنقدر کوتاه که با گوشی های آی-فون و آی-پد قابلیت جابجایی و ارسال داشته باشد در زیر دو شعر-فون را که از روبرت هدین[۱] انتخاب و برگردان کرده ام را به همراه متن اصلی شعرـفون آورده ام از رابرت هدین تا کنون مجموعه شعر ترجمه های زیادی منتشر شده است شعرهای زیر آخرین اثرهای منتشره هدین در مجله نریتیو پاییز ۲۰۱۲ می باشند .

سمیرا کرمی

                                                                 

 

چرا نمی توانم بخوابم

 

تقصیر سهره های پشت پنجره است

سپرانو از درختی  و  آلتو از دیگری

                    نه جار دور کلاغان را یاد آور می شود      

                     نه دسته چلچله ها  

                 نه حشره خوارانی 

                      که با رگبار یکریز نت ها  

                                       به خانه می کوبند      

 

پیچ پنجاه

این طور باید به نظر رسیده شده باشد

                         دروازه هایی به باغ     

                                                           و غژاغژ بستن

 

 

Why I Can’t Sleep

 

Blame it on the juncos outside the window.
Sopranos in one tree, altos in another.
Not to mention the tabernacle
Of starlings blaring away on the wire,
And the bands of swallows
And flycatchers pelting the house
With their steady downpour of notes.

 

 

 

Turning Fifty

this is how it must’ve looked,
The gates to the garden
Creaking shut,

 

 [۱] Robert Hedin

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه