رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 3 دی 1393 - 08:41
  • کد خبر : ۴۰۳۰
  • چاپ خبر : شعری از آرزو نوری

شعری از آرزو نوری

شعری از آرزو نوری

رادیو دریا        

 

الو… 

صدای مرا 

از رادیو دریا می­ شنوید

وقتی دریا آرام است

و قلب ام

ناآرام 

ماهیگران به دریا رفته­ اند 

تا در تورهای خود 

پری دریایی بیاورند 

من به بازار می­ روم 

تا طناب زردی بخرم

 

 

الو… 

هوای اینجا شرجی است 

من به خانه برگشته ام 

و مثل آخرین ماهی 

در تور ماهیگیران 

دست و پا می­ زنم

 

 

الو… 

صدای مرا … 

نمی شنوید دیگر! 

نه از رادیو دریا 

نه از هیچ ساحل دیگری 

ماهیگران دست خالی برگشته ­اند 

و آخرین پری دریایی 

خودش را دار زده است

-آرزو نوری-

 

شعری از آرزو نوری

رادیو دریا        

 

الو… 

صدای مرا 

از رادیو دریا می­ شنوید

وقتی دریا آرام است

و قلب ام

ناآرام 

ماهیگران به دریا رفته­ اند 

تا در تورهای خود 

پری دریایی بیاورند 

من به بازار می­ روم 

تا طناب زردی بخرم

 

 

الو… 

هوای اینجا شرجی است 

من به خانه برگشته ام 

و مثل آخرین ماهی 

در تور ماهیگیران 

دست و پا می­ زنم

 

 

الو… 

صدای مرا … 

نمی شنوید دیگر! 

نه از رادیو دریا 

نه از هیچ ساحل دیگری 

ماهیگران دست خالی برگشته ­اند 

و آخرین پری دریایی 

خودش را دار زده است

-آرزو نوری-

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


یک دیدگاه برای “شعری از آرزو نوری”