رفتن به بالا
  • شنبه - 16 خرداد 1394 - 13:09
  • کد خبر : ۴۴۰۹
  • چاپ خبر : شعری از احسان پناه بر

شعری از احسان پناه بر

شعری از احسان پناه بر

درونم را
کالیگولایی باید
که بنشانمش بر سریر
و بخندانمش
او
بازی می خواهد
باید بدود
ساده بیاندیشد
به مرگ
و
گریه کند
باید کالیگولایی بشود
باید
بدود
برود
و به گذشته اش
هیچ نیاندیشد.

 

شعری از احسان پناه بر

درونم را
کالیگولایی باید
که بنشانمش بر سریر
و بخندانمش
او
بازی می خواهد
باید بدود
ساده بیاندیشد
به مرگ
و
گریه کند
باید کالیگولایی بشود
باید
بدود
برود
و به گذشته اش
هیچ نیاندیشد.

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه