رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 20 اسفند 1393 - 07:57
  • کد خبر : ۴۲۱۴
  • چاپ خبر : شعری از بهزاد رحیمی

شعری از بهزاد رحیمی

شعری از بهزاد رحیمی

گندم زار

کودک پنج ساله ای را
میان گندم زار دیده ای؟
غلت می خورد
سرود سر می دهد
و صدای خنده هایش در کوه می پیچد
تا می آید لذت را بفهمد
صدایش می زنند وقت رفتن است

گیسوانت
گندم زاری ست در امتداد دشت

شعری از بهزاد رحیمی

گندم زار

کودک پنج ساله ای را
میان گندم زار دیده ای؟
غلت می خورد
سرود سر می دهد
و صدای خنده هایش در کوه می پیچد
تا می آید لذت را بفهمد
صدایش می زنند وقت رفتن است

گیسوانت
گندم زاری ست در امتداد دشت

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


یک دیدگاه برای “شعری از بهزاد رحیمی”

  • فتی معطوفی(م کیوان) says:

    باحترام- کاربااحساسی بود! نگرش کاربسیار قشنگ وغنی بود. لیکن، دوخط اخرازمتن اصلی دور می گردید. می توان ارتباطی بین دوخط اخرو اصل کاریافت. لیکن، این امرنماددوری می نماید!
    برای زیبایی سبک کار، کاش براین موقعیت نیز بیشترپرداخته می شد.
    پیروز، دربهاران خجسته وزیبای درپیش باشید.