رفتن به بالا
  • دوشنبه - 16 شهریور 1394 - 13:08
  • کد خبر : ۴۶۲۱
  • چاپ خبر : شعری از رضا بهادر

شعری از رضا بهادر

شعری از رضا بهادر

خنده ی ماهی

دندان کدام ماهی
قطره قطره
حافظه ی دریا را
خشک کرده است
که فاصله
بین نگاه و آینه
در خالی آب ها
شکسته می شود
و خنده ی یک ماهی
ترتیب موج ها را
لیز می خورد.

شعری از رضا بهادر

خنده ی ماهی

دندان کدام ماهی
قطره قطره
حافظه ی دریا را
خشک کرده است
که فاصله
بین نگاه و آینه
در خالی آب ها
شکسته می شود
و خنده ی یک ماهی
ترتیب موج ها را
لیز می خورد.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


یک دیدگاه برای “شعری از رضا بهادر”