رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 5 آذر 1393 - 14:35
  • کد خبر : ۳۹۶۷
  • چاپ خبر : شعری از زهرا محمدی

شعری از زهرا محمدی

شعری از زهرا محمدی

در درام تکراری پاییزى
پابه پای گریه آسمان
دربالکن
روی صندلی چوبی گهواره ای
تاب میدهم
خاطرات آن کوچه اقاقیارا
زمزمه هایت
-تب نگاهت
و باز گر میگیرم مثل آن عصر.
و ابلهانه
تا انتها
باعطرتلخت
همقدم شدم
و تو!
چه بی پروا
به خم کوچه نرسیده
تکرارشدی در نقشت
برای دیگری‎…

شعری از زهرا محمدی

در درام تکراری پاییزى
پابه پای گریه آسمان
دربالکن
روی صندلی چوبی گهواره ای
تاب میدهم
خاطرات آن کوچه اقاقیارا
زمزمه هایت
-تب نگاهت
و باز گر میگیرم مثل آن عصر.
و ابلهانه
تا انتها
باعطرتلخت
همقدم شدم
و تو!
چه بی پروا
به خم کوچه نرسیده
تکرارشدی در نقشت
برای دیگری‎…

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه