رفتن به بالا
  • شنبه - 26 دی 1394 - 17:41
  • کد خبر : ۴۹۸۴
  • چاپ خبر : شعری از سبحان قربانی

شعری از سبحان قربانی

شعری از سبحان قربانی

عادت

عادت کرده ام به تو

شبیه مادری داغدار
که بچه مرده اش را
روی پایش میخواباند
و به او شیر میدهد

شبیه ماهیگیری که
در شب های تهران
زمان خوابیدن
صدای دریا را میشنود

قفس را باز بگذار
این پرنده بعد از فرار
دوباره
به قفس خویش بازمیگردد

شعری از سبحان قربانی

عادت

عادت کرده ام به تو

شبیه مادری داغدار
که بچه مرده اش را
روی پایش میخواباند
و به او شیر میدهد

شبیه ماهیگیری که
در شب های تهران
زمان خوابیدن
صدای دریا را میشنود

قفس را باز بگذار
این پرنده بعد از فرار
دوباره
به قفس خویش بازمیگردد

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


یک دیدگاه برای “شعری از سبحان قربانی”