رفتن به بالا
  • شنبه - 26 اسفند 1391 - 12:30
  • کد خبر : ۱۴۲۴
  • چاپ خبر : شعری از نیلوفر خسروی

شعری از نیلوفر خسروی

نیلوفر خسرویآوانگاردها

انقراض

هیچ دادگاهی نمی تواند به قلبم بگوید

“کمی آن سوتر بنشین.”

نظم ارگان ها شوخی بردار نیست

و هیچ پتویی از من کنار نمی رود

که چه گر گرفته ای امشب!

دست هایم را باز گردان

می خواهم به درخت بیاویزم

از منقرض ترین گونه ی جهانم

چیزی میان دستور و سرکشی

نیلوفر خسرویآوانگاردها

انقراض

هیچ دادگاهی نمی تواند به قلبم بگوید

“کمی آن سوتر بنشین.”

نظم ارگان ها شوخی بردار نیست

و هیچ پتویی از من کنار نمی رود

که چه گر گرفته ای امشب!

دست هایم را باز گردان

می خواهم به درخت بیاویزم

از منقرض ترین گونه ی جهانم

چیزی میان دستور و سرکشی

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه