رفتن به بالا
  • سه شنبه - 8 مهر 1393 - 08:03
  • کد خبر : ۳۸۳۰
  • چاپ خبر : شعر از مهمت باشاران ترجمه : سینا عباسی هولاسو

شعر از مهمت باشاران ترجمه : سینا عباسی هولاسو

شعر از مهمت باشاران  sina abbasi holasumemet basaran

ترجمه : سینا عباسی هولاسو

او در سال ۱۹۲۶ در ” جیلان کوی ” ترکیه به دنیا آمد. وی در سال ۱۹۴۳ آموزش ابتدایی را در انستستوی روستای ” کپیر تپه ” و آموزش عالی را در انستیتوی ” حسن اوغلان ” در سال ۱۹۴۶ به پایان رساند. مهمت با خاتون بیر سن یاشاران که در انستیتو آشنا شده بود ، ازدواج کرد. در سالهای ۱۹۵۰ تا۱۹۶۰ زمانی که ادبیات به صورت جدی در حرکت بود او به عنوان یکی از نمایندگان شعر پیش رو معرفی شد. اولین شهر باشاران در زمان تحصیلش در مجله ای که در انستیتو منتشر می شد چاپ شد.

او در سال ۱۹۵۳ اولین کتابش با نام” گلابی وحشی ” را منتشر کرد و در سال۱۹۶۰ کتاب ” طرحی از ماه نیسان ” را به چاپ رسانید

 

 

متن ترکی شعر

Gore Bil Digin Kadar Mavi”   

        

                                             Surebildigin Kadar Toprak  

                                     Sarabildigin Kadar Kadin  

                                                   Bu Dunya  

                                              Guvenebildigin Kadar dost  

                                                    Dusunebildigin Kadar Guzel  

                                      Yasabildigin Kadar dunya 

ترجمه شعر به فارسی

” تا چشم کار می کند ، آبی…”

تا جایی که می توانی بروی ، خشکی

تا جایی که از خود بی خود شوی ، زن

در این دنیا

به اندازه ی اعتمادی که داری، دوست

به اندازه ای که فکرش را بکنی ، زیبا

دنیایی به اندازه ی زندگی که می توانی بکنی

شعر از مهمت باشاران  sina abbasi holasumemet basaran

ترجمه : سینا عباسی هولاسو

او در سال ۱۹۲۶ در ” جیلان کوی ” ترکیه به دنیا آمد. وی در سال ۱۹۴۳ آموزش ابتدایی را در انستستوی روستای ” کپیر تپه ” و آموزش عالی را در انستیتوی ” حسن اوغلان ” در سال ۱۹۴۶ به پایان رساند. مهمت با خاتون بیر سن یاشاران که در انستیتو آشنا شده بود ، ازدواج کرد. در سالهای ۱۹۵۰ تا۱۹۶۰ زمانی که ادبیات به صورت جدی در حرکت بود او به عنوان یکی از نمایندگان شعر پیش رو معرفی شد. اولین شهر باشاران در زمان تحصیلش در مجله ای که در انستیتو منتشر می شد چاپ شد.

او در سال ۱۹۵۳ اولین کتابش با نام” گلابی وحشی ” را منتشر کرد و در سال۱۹۶۰ کتاب ” طرحی از ماه نیسان ” را به چاپ رسانید

 

 

متن ترکی شعر

Gore Bil Digin Kadar Mavi”   

        

                                             Surebildigin Kadar Toprak  

                                     Sarabildigin Kadar Kadin  

                                                   Bu Dunya  

                                              Guvenebildigin Kadar dost  

                                                    Dusunebildigin Kadar Guzel  

                                      Yasabildigin Kadar dunya 

ترجمه شعر به فارسی

” تا چشم کار می کند ، آبی…”

تا جایی که می توانی بروی ، خشکی

تا جایی که از خود بی خود شوی ، زن

در این دنیا

به اندازه ی اعتمادی که داری، دوست

به اندازه ای که فکرش را بکنی ، زیبا

دنیایی به اندازه ی زندگی که می توانی بکنی

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه