رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 19 تیر 1392 - 08:28
  • کد خبر : ۱۷۶۲
  • چاپ خبر : مجموعه شعر «باغبان هوس سیب دارد» مینو سلیمی

مجموعه شعر «باغبان هوس سیب دارد» مینو سلیمی

مجموعه شعر «باغبان هوس سیب دارد» مینو سلیمی  Jeld Flat CMYK copy

 

« باغبان هوس سیب دارد» عنوان اولین مجموعه شعر مینو سلیمی با طراحی جلد یحیی رحمتی در ماه اردیبهشت ۱۳۹۲ از سوی انتشارات پیام امروز منتشر شده است. عمده مضمون اشعار این کتاب را طبیعت، شعرهای غنایی و عمدتا عاشقانه در بر می گیرد. این کتاب ۱۱۲صفحه ای در برگیرنده ۶۶ شعر سپید است که به بهای ۳۵۰۰ تومان به بازار کتاب عرضه شده است.

۱-

از خاک مادرم بلوط های پیرچنان سربلنداند که مرا میان روشنایی روز؛

پنهان می کنند.

تن به جامه سخت آن ها

آغوش گرم او را به خواب می بینم،

و نامش را چنان آوایی مقدس می شنوم.

هزاران سال بودنش را حتی شبی به یاد ندارم؛

و یادمان دورش مرز بی نهایت پناه تنهایم می گردد.

دل گرفته ام را کنارش بر خاک می ریزم…

و عطرش می پیچید در هوایِ وحشی،گیسوانی که پدرم را مست خون بهای عشق کرد.

من تمامی خاطره عشق این دو بودم

سرزمینی دور که تشنه به هم آغوشی اینان بود

و فرزندی نارس و تنها که دلهره ی بودنشان را بار داد

و هستی به یکباره میان چشمان روشن من

به زندگی نشست و مرگ اینان را

به تلخی در غبار روشن آخرین روزهای مرداد گریست…

من به آفتاب هیچ اعتماد ندارم،

نه به خاک و نه دستان لاله گونی از آن بر می بالد

کنون تن به جامه سخت خاک سپرده ام،

بلکه ببویم عطر زیباترین زن ایل را….

۲-

سال های دیگر بی تو؛

آن سال ها که در ساعاتی معین، دیگر دیداری تکرار نمی شود،

مردمکانم از همین امروز

برای آن سال ها سوخته اند..

کم سو شده اند….

و خاطراتم پشت نگاه مات رو به باغ

تو را می جویند،

هزاران بار کم است

بی خیال اعداد و ارقام

کاش همان هوایی می شدم،

که تو مرا به آغوش بهارش دعوت می کردی

و دم به دم یادم می آوردی

عجب زندگی زیباست !!

و من میان هیاهوی خویش

نقشی از خاطره هایمان را

کنار روزمرگی زندگیم بر آسمان می کشیدم،

و از دست نمی دادم رویای عزیزت را

و نمی دیدم عبور تو را…

سال هایِ دیگر بی تو؛

کاش هرگز نمی آمدند!!..

و آن ناگهان، نگاهِ پشت سر من

خیره به چشمان خیس امروزم تا ابد همان جا جا می ماندند…

باد  اندکی بیشتر می وزید؛

و تو آن برگ خشک را

از میان گیسوانم بر نمی داشتی…

 

مجموعه شعر «باغبان هوس سیب دارد» مینو سلیمی  Jeld Flat CMYK copy

 

« باغبان هوس سیب دارد» عنوان اولین مجموعه شعر مینو سلیمی با طراحی جلد یحیی رحمتی در ماه اردیبهشت ۱۳۹۲ از سوی انتشارات پیام امروز منتشر شده است. عمده مضمون اشعار این کتاب را طبیعت، شعرهای غنایی و عمدتا عاشقانه در بر می گیرد. این کتاب ۱۱۲صفحه ای در برگیرنده ۶۶ شعر سپید است که به بهای ۳۵۰۰ تومان به بازار کتاب عرضه شده است.

۱-

از خاک مادرم بلوط های پیرچنان سربلنداند که مرا میان روشنایی روز؛

پنهان می کنند.

تن به جامه سخت آن ها

آغوش گرم او را به خواب می بینم،

و نامش را چنان آوایی مقدس می شنوم.

هزاران سال بودنش را حتی شبی به یاد ندارم؛

و یادمان دورش مرز بی نهایت پناه تنهایم می گردد.

دل گرفته ام را کنارش بر خاک می ریزم…

و عطرش می پیچید در هوایِ وحشی،گیسوانی که پدرم را مست خون بهای عشق کرد.

من تمامی خاطره عشق این دو بودم

سرزمینی دور که تشنه به هم آغوشی اینان بود

و فرزندی نارس و تنها که دلهره ی بودنشان را بار داد

و هستی به یکباره میان چشمان روشن من

به زندگی نشست و مرگ اینان را

به تلخی در غبار روشن آخرین روزهای مرداد گریست…

من به آفتاب هیچ اعتماد ندارم،

نه به خاک و نه دستان لاله گونی از آن بر می بالد

کنون تن به جامه سخت خاک سپرده ام،

بلکه ببویم عطر زیباترین زن ایل را….

۲-

سال های دیگر بی تو؛

آن سال ها که در ساعاتی معین، دیگر دیداری تکرار نمی شود،

مردمکانم از همین امروز

برای آن سال ها سوخته اند..

کم سو شده اند….

و خاطراتم پشت نگاه مات رو به باغ

تو را می جویند،

هزاران بار کم است

بی خیال اعداد و ارقام

کاش همان هوایی می شدم،

که تو مرا به آغوش بهارش دعوت می کردی

و دم به دم یادم می آوردی

عجب زندگی زیباست !!

و من میان هیاهوی خویش

نقشی از خاطره هایمان را

کنار روزمرگی زندگیم بر آسمان می کشیدم،

و از دست نمی دادم رویای عزیزت را

و نمی دیدم عبور تو را…

سال هایِ دیگر بی تو؛

کاش هرگز نمی آمدند!!..

و آن ناگهان، نگاهِ پشت سر من

خیره به چشمان خیس امروزم تا ابد همان جا جا می ماندند…

باد  اندکی بیشتر می وزید؛

و تو آن برگ خشک را

از میان گیسوانم بر نمی داشتی…

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


۴ دیدگاه برای “مجموعه شعر «باغبان هوس سیب دارد» مینو سلیمی”