رفتن به بالا
  • سه شنبه - 18 فروردین 1394 - 10:16
  • کد خبر : ۴۲۵۴
  • چاپ خبر : چند طرح عاشقانه از خالدبایزیدی(دلیر)(ترجمه کردی)

چند طرح عاشقانه از خالدبایزیدی(دلیر)(ترجمه کردی)

چند طرح عاشقانه از خالدبایزیدی(دلیر)(ترجمه کردی)

۱
کاشف

مردی اعدامی!
ازچوبه ی دارش…
درختی همیشه سبز
درتمام فصول می خواست؟!

۲
مادرم که مرد!
خاطرات من را
باخود برد
وخاطرات خود را نیز…
امانت به من سپرد؟!

۳
من بودم!
که به ژرفای چشمانت رفتم
وکشف کردم
که چشمان تو
ازدریا آبی تراست
و اما تو امروز دریاوار
به چشمان آبی ات می بالی
و نمی دانی:
که کاشف آبی چشمانت
من بودم

۴
عاشقانه

زنبورعسلی
روی لبانم نشست
وقتی که
تورا بوسیدم!

چند طرح عاشقانه از خالدبایزیدی(دلیر)(ترجمه کردی)

۱
کاشف

مردی اعدامی!
ازچوبه ی دارش…
درختی همیشه سبز
درتمام فصول می خواست؟!

۲
مادرم که مرد!
خاطرات من را
باخود برد
وخاطرات خود را نیز…
امانت به من سپرد؟!

۳
من بودم!
که به ژرفای چشمانت رفتم
وکشف کردم
که چشمان تو
ازدریا آبی تراست
و اما تو امروز دریاوار
به چشمان آبی ات می بالی
و نمی دانی:
که کاشف آبی چشمانت
من بودم

۴
عاشقانه

زنبورعسلی
روی لبانم نشست
وقتی که
تورا بوسیدم!

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


یک دیدگاه برای “چند طرح عاشقانه از خالدبایزیدی(دلیر)(ترجمه کردی)”