آخرین اخبار و یادداشت ها
کد خبر : 116
پنجشنبه - 28 اردیبهشت 1391 - 20:29

شعر حجم و نگاه آوانگارد

   منصور خورشیدی هستم. شاعر و از نسل دوم شاعران حجم گرا ، منتقد شعر و ادبیات داستانی . دوکتاب چاب شده در کارنامه ی خود دارم . و چند مجموعه ی آماده ی چاپ ، نقد و بر رسی مجموعه شعر شاعران کشور در سایت ادبی “پیاده رو ” سهم من است . از میان شاعران حجم گرا یداله رویایی و محمد حسین مدل هستند که تمام آثار چاپ شده ی آن هارا مورد بررسی و تحلیل قرار دادم. اینک،

  بهانه شعر است برای خلق رابطه، از میان این همه کلمه. نوشت برای عمر رفته و روزهای نرفته، برای ثبت لحظه های ” آن” . به همین دلیل است که در انتخاب دقت بیش تری از خود نشان خواهیم داد. از شعر شاعران حجم گرا . ناب و موج نو، با زاویه های بسته و باز، منظورم زاویه دید نیست. زاویه ی ماندن و ثبت کردن شعر در سایت ” آوانگارد ” است.

     در ذهن مخاطب یک فضای باز برای هر نوع عکس العملی را آ زاد گذاشتیم . یعنی بیرون کشیدن حرف از پرانتز های بسته و نه پرانتز های باز . که اگر با معیار ما در این جایگاه همخوانی داشت، آن را انتخاب و در معرض دید مخاطبان قرار خواهیم داد.

   جای حرف دارد این متن پیش‚ رو  که هرچه هست. روایت دردمندانه ای است برای شعر. و این شد همه ی آنچه که از متن می خواهیم . از شعر و از گفتگو  ، از معرفی کتاب تا چهره های صاحب نام و بی نام در شعر که شاید در این معرفی روزی صاحب نام شوند و آبروی شعر شوند . و افتخار ادبیات این سرزمین.

     برای به هم رسیدن و معنای هستی را ورق ورق در پیشانی این سایت نشاندن و آرام گذشتن و ساده نفس کشیدن که یعنی بهانه ی ماندن شویم در هیاهوی راه ، و با راه و در راه شویم . با همگان که با ما می آیند .

     ما نیاز مند مشارکت خواننده از طریق حس بینایی هستیم . نیاز به مفسر نداریم . چون نمی خواهیم چیزی را تفسیر کنیم. شالوده شکنی نمی کنیم . . همه را دعوت به خوانش این سایت می کنیم. تا همگان را با حفظ احترام در این جایگاه به خوانش و نویسش بکشانیم.

       نظام ارزشی حاکم در این سایت با تمام آداب سایت نویسی رعایت می شود.

      طرح واره ها ” هایکو ” های ایرانی را نیز مد نظر قرار می دهیم . یعنی شعر کوتاه ثبت لحظه های ” آن ” را در این مدار با خود همراه می کنیم . از مصاخبه و گفتگو با اهل نظر استقبال می کنیم . معرفی شاعران چهار دهه در دستور کار ما و جود دارد . اگر چه شعر ، دهه و سده نمی شناسد.

       اما شناخت شاعران دهه چهل را ضرورت امروز می دانیم. روی کار هیچ شاعری توقف طولانی و تکراری نداریم. زمینه ی معرفی و شناخت را باز می گذاریم.

منصور خورشیدی