فتو شعر
کد خبر : 159
سه شنبه - 26 اردیبهشت 1391 - 07:16

فوتو شعر

فوتو شعر، تنها یک عنوان ترکیبی برای نمایش عکس و شعر در کنار یکدیگر نیست؛ برانگیختگی واژه هایی است که از یک عکس سرشارند و روایتی دیگرگونه و مستقل از نگاه عکاس را می سازند. دراین هم نشینی، تصویر و کلمه به درک و لمس فضایی متفاوت از خود خواهند رسید و سپس با گذار از یکدیگر به شکل نخستین خود بازخواهند گشت. با این تعریف، هر عکس در کنار عنوانی که عکاس بر آن نهاده است، با نامی متفاوت از سوی شاعر نیز دیده خواهد شد و شعر در دو بخش “متن” و “حاشیه” به آنچه که در چهار گوشه ی داخلی عکس جاری است و نادیدنی های که به بیرون از این گوشه ها گسترانیده شده اند، خواهد پرداخت.

در این سایت، ما (مریم احسانی،احمد بیرانوند) گام به گام به تبیین این پروسه خواهیم پرداخت و با مخاطبان آن را در میان خواهیم گذاشت.

برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: اینجا

مریم احسانی