شعر آزاد
کد خبر : 1678
سه شنبه - 11 تیر 1392 - 08:10

مجموعه شعر «وابندنامه» فرشته مرزبان

 

مجموعه شعر »وابندنامه» سروده ی خانم فرشته مرزبان است که به صورت مصور در نشر گلدسته ی اصفهان منتشر شده است.

 

گزارش های خطی و عبور شاعر از تصاویر و مناظر اطراف با حسی غریبانه از ویژگی های این مجموعه است.

 

 

دو شعر از این مجموعه را می خوانیم:جلد

شعر اول:

پرسه میزنم

بی دست آویزی    برای خواسته هایم

تمام بعد از ظهر       تمام یک عصر بی ملاحظه

در معابر خواب رفته فرش ها و پرده ها

آه              دیوارهای جامد پر سایه

دورم را برای همیشه      خطرهای ممتد بکشید

 

شعر دوم:

به شکیاتم        شک میکنم

تمام روز درها کنار نمی روند

مواظبم که نگاهت عجولانه         با نگاهم موازی نشود

من، همسایه زیرین این ابهام ماندن

پهلو به پهلوی دلتنگی

آوازهای ناسور می سازم

اینجا           سوپ های داغ            سفره های سرد

همین بود