شعر افغانستان » شعر جهان
کد خبر : 264
چهارشنبه - 3 خرداد 1391 - 22:19

مقدمه ای بر شعر افغانستان

جهان ادبیات امروز افغانستان ساخته و پرداخته تغیرات شگرفی است که در سی سال اخیر گریبانگیر این سرزمین بوده است، تغیرات اجتماعی که منجر به تغیرات در ساحۀ ادبیات وشعر شده است، شعر امروز افغانستان صداهایی است که در طول چندین دهه کشمکش در داخل و خارج این کشور شکل گرفته است.

شکل­گیری جهاد و مقاومت باعث شد که ادبیات مقاومت مدتها حرف اول محافل ادبی و اثار چاپ شده این کشور باشد، اثاری که گاه در رد حضور خارجی و گاه در تایید روشنفکری چپ افغانی خط اول نشریات کابل، پشاور و تهران بود. مهاجرت باعث شد که قشر فرهنگی و ادبا عطای  این کشور را به لقإیش ترجیح دهند و در جای جای این وطن-جهان سکنی گزینند، خلق ادبیات در جهان دیگر، صداهایی  تازه ای بود که تا حد زیاد وامدار این رحل اقامت در ناوطن بود، صداهایی که با درگیر شدن در زیست بوم نو آوایی تازه را سر میداد.

آنان که پشاور را برگزیدند تا آنان که در لندن و پاریس می سرودند صدایی تازه بود، دری زبانانی که در مشهد و تهران نو می سرودند نیز نقشی دگر داشتند.

در جهان بعد طالبان این کشور شاهد حضور  این انواع بود و نبود، حضور کوتاه مدت شاعران فرنگ امده گاه دلخوشی اندکی نیز با خود می اورد و کم کم عادت بدی که هیج کس برای ماندن نمی امد و این سنت با تمام کاستی هایش توانست تاثیر مستقیمی بر ادبیات پساطالبانی در افغانستان بگذارد.

امروزه در کابل ودیگر شهرهای این کشور نسلی برآمده از همین خاک مسئولیت ادبیات این کشوررا به دوش می کشد، نسلی که بیش از پیش با زبانهای جدید و صداهای تازه اشناست، از جلسات ادبی کابل تا نمایش فیلم در پاریس و نمایشگاه کتاب درتهران را از دست نمیدهند و با علاقه زیاد حلقات خاص خود را حفظ می کنند.

تمامی این صداها شناسانده ادبیات و شعر این مرز و بوم است و هدف نیز رساندن این نگاه  متفاوت به مخاطبان حرفه ای اش در هرجا و ناکجا است.

محمد واعظی

دبیر بخش شعر افغانستان

نگاهی به کارنامه ی محمد واعظی:

متولد ۱۳۶۱- ارزگان- افغانستان

شاعر، نویسنده، تحلیلگر مسایل سیاسی و امنیتی، استاد دانشگاه و پژوهشگر

اثار چاپ شده:

– مجموعه شعر”شاعر به انتهای خیابان رسیده است”، نشر عرفان، تهران، ۱۳۸۶

– مقالات متعدد در نشریات ادبی-تخصصی از قبیل، فصلنامه ادبی خط سوم، فصلنامه ادبی دردری، فصلنامه تخصصی شعر فرخار

– تز فوق لیسانس “رقابت تسلیحات هسته­ای هند-پاکستان و امنیت ملی افغانستان”

-نقد و معرفی اثار ادبی در وبسایت فارسی بی­بی­سی: معرفی رمان بلوای خفتگان اثر تقی بختیاری

– نشر گزارش و تحلیل-نقد ادبی در روزنامه های افغانستان: روزنامۀ هشت صبح

فعالیت ها:

– استاد دانشگاه، دانشگاه کاتب رشته روابط بین الملل ۱۳۹۱-۱۳۹۰

–  مفسر و تحلیلگر امور سیاسی در ریاست مستقل ارگان های محلی  ۱۳۹۰-۱۳۸۹

–  صاحب امتیاز و مسئول موسسۀ فرهنگی دردی در کابل  ۱۳۹۱-۱۳۸۶

– مشاور ارشد رسانه­ای ریاست مبارزه با فساد اداری ۱۳۹۰-۱۳۸۹

– سردبیر نشریه دانشجویان افغانستان در مشهد (ندا)

– ناظر ارشد انتخابابت مجمع فرهنگی دانشجویان افغانستان در تهران، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹