شعر آزاد
کد خبر : 3243
شنبه - 2 فروردین 1393 - 11:38

دفترهای «شعرهای دیگر » به انتخاب حنیف خورشیدی و همت فصل پنجم

دفترهای شعر دیگر مجموعه ای از شاعران تاثیر گذار معاصر است که با چینش متفاوت سعی در شکل دادن به قسمتی از کارنامه شعر معاصر دارد.

دفتر دوم «شعرهای دیگر » متفاوت ترین مجموعه شعر شاعران مطرح و یا تاثیر گذار ۵ دهه اخیراست.

این کتاب ۵ جلدی نفیس / به انتخاب  حنیف خورشیدیو همت  «فصل پنجم »منتشر شد. .

..در دفتر دوم از این شاعران می خوانید:

1939841_530568427060325_245498624_n یداله رویایی
هوشنگ چالنگی
پرویز اسلامپور

فیروز ناجی
محمود شجاعی
منصور خورشیدی
مجید فروتن
سیروس رادمنش
محمود مومنی
فیروزه میزانی
 
حسین مدل
ابوالقاسم مومنی
 
مومنی

 فرهاد قاسمی
آریا آریا پور
رستم اله مرادی
 
یارمحمد اسدپور
روجا چمنکار
احمد بیرانوند
و …