شعر آزاد
کد خبر : 3542
یکشنبه - 18 خرداد 1393 - 11:46

شعری از سید مصطفی جهانبخت

 

شعری از سید مصطفی جهانبخت

 

فتوای دل

 

ممیز و مکلف

– اگر چه سفیه –

عالم اند بر آن

که چشم معشوقه

دیگر سگ ندارد

چرا که ذاتاً نجس است

حتی اگر استحاله شود

یا بر آن غسل ارتماسی

از اشک کنند،

لیکن دلمجتهدی است

جامع الشرایط

در این مسئله

به قصد رجاء

فتوی می دهد

که ظاهر این است بر ذمه

هر جاهل مقصر را

تا نظر به ریبه نیاندازد

بر چشمی که سگ ندارد،

مگر اکتفا کند به رفع ضرورت!